• Sponsoring

  Voor v.v. Rijen zijn inkomsten van sponsoren van groot belang. Met deze extra inkomsten kunnen wij extra investeringen verzorgen en zo het voortbestaan van onze vereniging waarborgen. Het organiseren van diverse activiteiten voor jeugdspelers en senioren, de inrichting van onze kantine etc. Kortom, allerlei zaken die het voetbalplezier van onze leden en de bezoekers vergroten. Bovendien maken deze ook onze accommodatie aantrekkelijk voor andere partijen.  
  Natuurlijk moet sponsoring verenigbaar zijn met de doelstellingen van onze vereniging en mag sponsoring niet de objectiviteit, geloofwaardigheid, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid van v.v. Rijen in gevaar brengen. Daarom staat bij de nieuwe insteek centraal dat wij als vereniging echt iets voor een sponsor terug willen doen. Denk bijvoorbeeld aan het bijdragen aan de naamsbekendheid van de sponsor of het leggen van contacten met andere bedrijven. Op deze manier ontstaat een win-win situatie, waarvan zowel v.v. Rijen als de sponsor maar ook de leden profiteren.

   

  Hoofd en intensief sponsoren
  Een bijzonder woord van dank aan onze hoofdsponsor Louwman Dealer Group (voorheen Van Dorst). Een naam die al heel wat jaren op de borst van al onze spelers prijkt. Binnen dit sponsorschap is ook Schadenet Midden-Brabant een belangrijk onderdeel. De wederzijdse verbondenheid tussen de Louwman Dealer Group en v.v. Rijen is dan ook groot.
  ING wil met sponsoring sport, cultuur en natuur dichterbij brengen voor alle Nederlanders. ING is de hoofdsponsor van het Nederlands Elftal (de mannen én de vrouwen) maar ondersteunen zij ook het amateurvoetbal in Nederland. Zo brengen ze Oranje dichter bij álle voetbalfans! Door het intensief sponsorschap krijgt ook v.v. Rijen de financiële middelen om die onderdelen te realiseren welke anders buiten bereik liggen. We zijn dan ook content dat dit sponsorschap nog onlangs voor wederom drie jaar is verlengd. We rekenen op een verdere langdurige samenwerking. 

   

  Goud sponsoren
  De in 2016 in het leven geroepen en zogenaamde ‘gouden’ sponsorpakketten hebben vervolg gekregen. Een aantal sponsoren zien de samenwerking nog verder gaan en zien mogelijkheden door zich maximaal te exposeren binnen onze vereniging. Om deze reden wapperen er fier banieren van Albert Heijn, ’t Haasje, Intersport en SMAAK bij de entree van ons sportpark. 

  Zilver en Brons sponsoren
  Vele handen maken licht werk. Dankbaar kijken we dan ook naar een lange lijst aan veelal lokale ondernemers die bereid zijn gevonden hun betrokkenheid om te zetten in een sponsorschap.
  De motieven van deze sponsoren zijn helder: ze willen iets bijdragen aan de samenleving. In ruil daarvoor staat hun naam op een boarding langs een sportveld of anders. Opvallend is dat deze bedrijven vaak erg bescheiden zijn over het feit dat ze sponsoren. Ze lopen er niet mee te koop, want voor hen is het heel gewoon. Of het goed voor de naamsbekendheid is? Ongetwijfeld maar dat valt vaak niet echt te meten. Ze beseffen zich niet de enige sponsor voor v.v. Rijen te zijn en met een heleboel andere regionale bedrijven maken ze wel wat mogelijk en dat voelt goed. Wij zijn hen echter enorm dankbaar!

  Een aantal van deze sponsoren heeft zich extra gecommitteerd door de deelname in het zilveren sponsorschap; Wildkamp, Tigerprint, Basecamp, Brouwers assurantiën, Fysiotherapie Mariastraat, Van den Hoven verzekeringen, ’t Vermaeck, Ad Spapens, Club van 100, Bram’s Bootcamp, ’t Boerke, Maas Kip & Kalkoen, Lankhorst drukkerij, Groencentrum Garden Master, Jumbo en Strago Electro. 

   

  Trots
  Zonder de steun van onze sponsoren zouden wij de vereniging niet draaiend kunnen houden. Dit is dan ook iets waar u als sponsor heel trots op mag zijn, iets wat u anderen mag laten weten. Het zal een positieve invloed hebben op het beeld dat uw klanten, medewerkers en relaties van u hebben. 

   

  Afspraken
  Binnen onze vereniging is afgesproken dat alle vormen van sponsoring via de sponsorcommissie lopen. Deze commissie maakt met de sponsor afspraken en legt deze waar nodig in een contract vast. Uiteraard vinden dit soort afspraken in nauwe samenwerking met en goedkeuring van het bestuur plaats.
  De sponsorcommissie regelt onder andere:  

   

  • Sponsorborden langs de velden en op het park
  • Reclame op de schermen en borden in de kantine
  • Sponsoring van evenementen
  • De wedstrijdbal van de week
  • Kledingsponsoring
  • Overige vormen van sponsoring 

   

  Heeft u zelf ideeën of wensen omtrent sponsoring of beter nog, wilt u graag sponsor worden bij v.v. Rijen? Neem dan gerust contact met ons op. (sponsorcommissie@vvrijen.nl) We gaan graag met u in gesprek aangaande de verschillende mogelijkheden.

   


  Sportieve groet,
  Sponsorcommissie v.v. Rijen