• Afgelastingsbeleid

  Afgelastingsbeleid wedstrijden
  1.  De consul: is – als enige – eindverantwoordelijk voor de afgelastingen.
  2.  Na afgelasting van thuiswedstrijden wordt dit door de consul onmiddellijk doorgegeven
       aan de wedstrijdsecretarissen jeugden  senioren. Zij informeren vervolgens de
       coördinatoren, de scheidsrechters- coördinatoren en de social mediamanager.
  3.  Ook voor thuiswedstrijden van v.v. Rijen 1 beslist de consul.
       Bij afgelasting van selectiewedstrijden wordt ook de voorzitter door consul direct op de hoogte gebracht.
  4.  In verband met bereikbaarheid is het noodzakelijk dat het wedstrijdsecretariaat op de wedstrijddagen
       `s ochtends uiterlijk om 08.30 uur geopend is.
       Alleen bij een algehele afgelasting door de KNVB is dit niet noodzakelijk.
  5.  Wedstrijden dienen ook onmiddellijk in de wedstrijdzakenapp van DWF op afgelast gezet te worden!
  6.  De medewerker/ster van het wedstrijdsecretariaat lichten bij afgelastingen van thuiswedstrijden
       de desbetreffende tegenstanders in en de trainers/leiders van de desbetreffende v.v. Rijen teams.
  7.  De afgelastingen worden doorgegeven aan de coördinatoren, websitebeheer en de social mediamanager.
  8.  Spelers en leiders worden over afgelastingen op de hoogte gebracht via de Voetbal.NL-app
  9.  Op de zaterdagochtend, ook bij afgelastingen, is er altijd iemand van het wedstrijdsecretariaat aanwezig.
       Deze heeft, in geval van mogelijke afgelastingen, de beschikking over de telefoon van het sportpark
       en zorgt voor de correcte verwerking van de afgelastingsinformatie.
       Alleen bij een algehele afgelasting door de KNVB is dit niet noodzakelijk.
  10. Informatie over afgelastingen die binnenkomen op het sportpark of bij het wedstrijdsecretariaat dienen
       onmiddellijk doorgegeven te worden aan de coördinatoren, trainers, websitebeheer en de
       social mediamanager.  

  Uitgangspunten & protocol afgelastingen trainingen v.v. Rijen i.v.m. weersomstandigheden
  1.   De afdeling terreinbeheer en in het bijzonder de consul is de aangewezen persoon die bepaalt
        of de trainingen afgelast worden.
  2.   Bij afgelasting van trainingen informeert consul of terreinknecht direct de coördinator
        afgelasting trainingen.
  3.   Coördinator afgelasting trainingen informeert vervolgens de overige coördinatoren en de social
        mediamanager: Trainers, teamleiders etc. worden vervolgens door de coördinatoren op
        de hoogte gebracht. 
  4.   Sleutelrol coördinator afgelasting trainingen: als trainers door omstandigheden geen training
        kunnen verzorgen, dienen zij in eerste instantie zelf de teamleden op de hoogte te brengen
        en daarna onmiddellijk de coördinator afgelasting trainingen. Die informeert vervolgens de
        consul/terreinknecht.
  5.   Consul dan wel terreinknecht hebben het recht om bij beperkte opkomst teams op één veld
        samen te voegen. In dat geval zal bij voorkeur en als omstandigheden dat toelaten altijd worden
        uitgeweken naar kunstgrasvelden. Opmerkingen/discussies worden niet gewaardeerd/ getolereerd.
  6.   Uitgangspunten verder zijn:
        a) Veld 2 mag maximaal worden belast/ hoeft niet gespaard te worden
        b) Veld 3 mag maximaal worden belast.
        c) Voor iedereen geldt: gebruik volledige velden en train niet uitsluitend “op de 16”.
        Rouleer zoveel mogelijk op de natuurgrasvelden.
  7.   Ingeval van afgelasting kan er sprake zijn van drie situaties:
        a) Algehele afgelasting (bijv. bij sneeuw op kunstgras).
        b) Afgelasting van trainingen op natuurgras/velden 2,3 en 4 worden onafhankelijk van elkaar en
            door de consul beoordeeld.
        c) Afgelasting alle natuurgras
  8.   In het geval van een algehele afgelasting mag er op geen enkel veld worden getraind.
  9.   In het geval van afgelastingen van trainingen op natuurgras treedt het slechtweerschema in werking.
  10. Bij een actief slechtweerschema geldt voor alle teams: het is verplicht de aangewezen velden/vakken te gebruiken. 

  Communicatie in het geval van afgelasting van trainingen
  1.   De consul bepaalt dat de trainingen afgelast worden. Hij neemt minimaal 1 uur en 15 minuten
        voorafgaand aan de eerste training van de betreffende dag telefonisch contact op met
        coördinator afgelasting trainingen.
        Hij/zij zal coördinatoren informeren/ die op hun beurt trainers en begeleiders op de hoogte brengen.
        Daarna wordt ook de social mediamanager op de hoogte gebracht.
  2.   Consul zal trachten om op elke maandag rond 16.00 uur een voorspelling af te geven voor
        de betreffende trainingsweek.
  3.   Er wordt doorgegeven of er sprake is van een algehele afgelasting of dat enkel de trainingen
        op natuurgras afgelast worden en dus het slechtweerschema van toepassing is.
  4.   Format- berichten: 

  1. Algehele afgelasting: Alle trainingen afgelast In verband met de weersomstandigheden mogen de velden niet betreden worden en zijn alle trainingen op [datum] afgelast.
  2. Afgelasting van trainingen op natuurgras: Trainingen op natuurgras afgelast. In verband met de weersomstandigheden mogen op [datum] de natuurgrasvelden niet betreden worden. Het slechtweerschema treedt in werking. 

  5.   Als trainers geen training (bijv. door ziekte) kunnen verzorgen dan dienen zij in eerste instantie
        eerst zelf de teamleden te informeren en daarna direct de coördinator afgelasting trainingen.
        Hij/zij zal vervolgens consul/terreinknecht verwittigen. Hij/zij zal vervolgens consul/terreinknecht
        verwittigen om te voorkomen dat die onverrichterzake naar het sportpark komen!

  PS
  Dit document is ook beschikbaar met alle relevante contact- en persoonsgegevens. Die versie is beschikbaar voor staf- en kaderleden mits v.v. Rijen in het bezit is van de geheimhoudingsverklaring (AVG) persoonsgegevens. Meer informatie nodig? Stuur dan een mail naar: secretaris@vvrijen.nl