• Eerste Hulp Bij (Sport)Ongelukken & Veiligheid

  Zonder nu al in detail te treden, zetten wij voor onze leden de meest belangrijke informatie/beknopt weergegeven voorop:

  Belangrijk - algemeen

  1. Adresgegevens voetbalvereniging Rijen:
  Sportparkweg 5-7
  5121 MP Rijen
  0161-223309
  2. Er is een AED apparaat aanwezig. Deze hangt aan de achterzijde (hockeyzijde) aan de gevel van het nieuwe kleedgebouw. 
      Er hangt een kastje met breukruit met daarin de sleutel.
  3. Een brancard is aanwezig in het nieuwe kleedgebouw bij de ingang naar veld 1 en in kleedruimte 12.
  4. Er zijn EHB(S)O- koffers aanwezig bij de materiaalman en in de behandelkamer van de verzorger (sleutel in het
      secretariaat).
  5. Er is een lijst aanwezig van clubmensen die in het bezit zijn van een EHBO-diploma. Deze lijst is inzichtelijk op het
      informatiebord (aanwezig in de hal van de kantine). 

  Tijdens trainings- en wedstrijddagen zijn deze mensen verantwoordelijk voor de eerste hulp. Indien er niemand van de lijst aanwezig is, kan de bijlage worden geraadpleegd om op een zo goed mogelijke manier de eerste hulp te verlenen.

  Klik hier voor het complete document.

  Belangrijk adressen
  Spoedeisende Hulp
  Amphia Molengracht
  Molengracht 21

  4818 CK Breda
  Telefoonnummer: 076 - 595442
  Afstand: 9.8 kilometer

  Tweesteden Ziekenhuis Tilburg
  Doctor Deelenlaan 5

  5042 AD Tilburg
  Telefoonnummer: 013 - 4655216
  Afstand: 14.4 kilometer

  Elisabeth Ziekenhuis Tilburg
  Hilvarenbeekseweg 60

  5022 GC Tilburg
  Telefoonnummer: 013 - 539131
  Afstand: 16.0 kilometer

  Huisartsenposten:
  Huisartsenpost Oosterhout
  Pasteurlaan 9

  4901 DH Oosterhou
  Telefoonnummer: 0162 - 435000
  Afstand: 8.6 kilometer

  Huisartsenpost Breda
  Molengracht 21

  4818 CK Breda
  Telefoonnummer: 076 - 5258500
  Afstand: 9.8 kilometer.

  Huisartsenpost Tilburg
  Lage Witsiebaan 2a

  5042 DA Tilburg
  Telefoonnummer: 0900 - 3322222 (alleen op afspraak)
  Afstand: 12.8 kilometer.

  Voetbal blessure vrij
  Bij blessurevrij voetballen zijn 2 zaken van groot belang:

  Het behandelen van voetbalblessures én het voorkomen van voetbalblessures. 

  Eerste Hulp Bij (Sport)Ongelukken (EHBSO)
  Een heleboel voetbalblessures zijn te voorkomen, maar helaas niet allemaal. Een goede en snelle Eerste Hulp Bij Sport Ongevallen (EHBSO) is daarbij heel belangrijk. Het herstel van een voetbalblessure begint namelijk al op het moment dat er eerste hulp wordt geboden. De informatie ‘Eerste Hulp Bij Sport Ongevallen (EHBSO)’ behandelt de belang­rijkste informatie, die nodig is voor eerste hulp bij voetbalblessures. Stapsgewijs lees je wat je moet doen om erger te voorkomen. 

  Voorkom voetbalblessures
  Wil je voetbalblessures zo veel mogelijk voorkomen? Lees dan de informatie ‘Voorkom voet­balblessures’. Je vindt hierin de belangrijkste informatie over het voorkomen van voetbalblessures. Je leest onder andere hoe je de voetbaltraining of wedstrijd goed kunt opbouwen. En waar het trainingsprogramma ‘Voetbal Blessure Vrij’ uit bestaat en welke oefeningen je kunt doen om voetbalblessures te voorkomen. Daarnaast ontdek je wat een goede sportuitrusting allemaal voor je kan doen. Maar ook hoe je weer kunt beginnen na een blessure. Veel informatie is interessant voor zowel coaches, teambegeleiders, verzorgers als voetballers. Maar ook voor scheidsrechters en bestuursleden kan de informatie in deze erg nuttig zijn. Geïnteresseerd in de volledige informatie over behandelen en voorkomen, ga dan naar:

  https://www.sportzorg.nl/_asset/_public/Files/121010_voetbalblessurevrij_150.pdf

  Veiligheid van de sportaccommodatie
  Ieder bestuur en/of de eigenaren van een sportaccommodatie zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van een sportaccommodatie. Deze verantwoordelijkheid delen zij met sporters, trainers, coaches en verzorgers. Samenmoeten zij zorgen voor een veilige sportomgeving die bijdraagt aan het voorkomen van blessures. 

  Taken bij het bewaken van de veiligheid
  Zowel het bestuur en/of de eigenaren als de sporters, trainers, coaches en verzorgers heb­ben de volgende taken:

  • De sportaccommodatie regelmatig controleren, zodat onveilige situaties aan het licht komen;
  • Ervoor zorgen dat iedereen zuinig omgaat met de sportaccommodatie;
  • Ervoor zorgen dat de accommodatie netjes is opgeruimd. En daarbij zaken melden die niet in orde zijn, en deze weer in orde laten maken.

  Hoe veilig is het bij v.v. Rijen?
  Check zelf door onderstaande stellingen met ‘Ja’ of ‘Nee’ te beant­woorden.

  1. Er staan geen auto’s of fietsen voor de toegangspoort die een ambulance kunnen belem­meren. 
  2. Hekken kunnen gemakkelijk en altijd geopend worden om een ambulance toe te laten. 
  3. Het sportveld is egaal zonder kuilen, hobbels, plassen of andere obstakels. 
  4. Het sportveld is vrij van glasscherven en andere scherpe voorwerpen. 
  5. Er is voldoende uitloopruimte rondom het sportveld. 
  6. Er zijn geen obstakels (zoals tassen, banken, enzovoorts) in de nabijheid van het sport­veld. 
  7. Het sport- en spelmateriaal is in goede staat.
  8. Het sport- en spelmateriaal is stevig bevestigd. 
  9. De grondpotten (gaten in de grond voor net- of doelpalen) zijn correct afgedicht.
  10. De verlichting is voldoende. 
  11. Er is een geschikte en complete EHBSO-kit aanwezig. Deze is niet op slot en/of staat niet achter slot en grendel. 
  12. 
  De inhoud van de EHBSO-kit wordt regelmatig gecontroleerd en aangevuld. 

  13. Er zijn ijsblokjes of cold-packs aanwezig in de sportaccommodatie. 
  14. Er staat beschreven waar deze ijsblokjes of cold-packs te vinden zijn. 
  15. Er is een brancard aanwezig die niet achter slot en grendel staat. 
  16. Er is altijd iemand aanwezig met een EHBO-diploma. 
  17. Er kan altijd (gratis) gebruik worden gemaakt van een telefoon.
  18. De telefoonnummers van alarmcentrale, artsen, ziekenhuis en andere dienstverleners hangen bij de telefoon. 
  19. De tribune is veilig (geen kapotte banken, traptreden en/of stoelen). 
  20. Neerslag en/of vorst hebben geen invloed op de buitenaccommodatie. Daardoor uitglij­den of struikelen is niet mogelijk.
  21. Er zijn geen andere situaties die gevaar op kunnen leveren.
  Heb je alle stellingen met ‘Ja’ beantwoord? Dan is de sportaccommodatie veilig en kunnen we hier veilig voetballen. Heb je één of meerdere stellingen met ‘Nee’ beantwoord? Tref dan maatregelen om de veiligheid te herstellen of te verbeteren. Doe dit zo snel als mogelijk zodat er geen ongelukken en/of blessures gebeuren. Neem als je geconstateerde verbeterpunten zelf niet kunt oplossen contact op met één van de bestuursleden of met de accomodatiecommissie.

  Meer informatie over EHBSO?
  Fysio Mariastraat
  Mariastraat 44

  5121 JW Rijen
  Tel       : 0161 - 223 061
  Web     : www.fysio-mariastraat.nl
  E-mail: info@fysio-mariastraat.nl

  Andrik Fysiotherapie & Revalidatie
  Ericssonstraat 2E

  5121 ML Rijen
  Tel       : 06 - 512 39 668
  Web     : www.andrikfysio.nl
  E-mail: info@andrikfysio.nl

  Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG)
  Postbus 52

  3720 AB Bilthoven
  Tel       : 030 225 22 90
  Web     : www.sportzorg.nl
  E-mail : info@sportzorg.nl

  Meer informatie over voorkomen van blessures?
  VeiligheidNL
  Postbus 75169

  1070 AD Amsterdam
  Web     : www.veiligheid.nl
  Web     : www.voorkomblessures.nl
  E-mail: info@veiligheid.nl