• Vrijwilligers

  We willen dat elke voetballer bij v.v. Rijen plezier beleeft aan de voetbalsport. Veel mensen dragen daar al aan bij en daar zijn wij ontzettend trots op. Met zijn allen zorgen we ervoor dat we kunnen voetballen bij v.v. Rijen. Zonder de inzet van veel vrijwilligers lukt het echt niet. Bij een club als v.v. Rijen is altijd veel te doen. En dus is alle hulp welkom. 

  Samen maken we v.v. Rijen. Meld je aan en doe mee!
  We hebben veel ideeën om het nog beter en leuker te maken bij v.v. Rijen, net als jij waarschijnlijk! Om die ideeën waar te maken, zijn wel extra mensen nodig die hun schouders eronder willen zetten; we zijn tenslotte een vereniging en we moeten het samen doen. Ook willen we zoveel mogelijk in teams werken, met een klein bestuur. Het is leuker om het samen te doen; de belasting is minder en v.v. Rijen wordt ook minder kwetsbaar als mensen die te veel doen wegvallen. Veel disciplines/teams kunnen nog versterking gebruiken. We zoeken daarom nog enthousiaste mensen. Heb je zelf ideeën voor leuke activiteiten of andere initiatieven? Meld je dan ook; dan kijken we samen hoe we die kunnen verwezenlijken.
  Vrijwilliger kun je worden door je aan te melden als lid. Het bezoeken van een aanmeldavond en het ondertekenen van het gedragscodeformulier (vrijwillige) medewerkers/sters is verplicht.

  Contributie
  Als je jezelf inschrijft als vrijwilliger (niet voetballend lid) dan wordt er uiteraard geen contributie geheven.

  VOG.
  Een Verklaring Omtrent Gedrag maakt onderdeel uit van de inschrijvingsprocedure van een jeugdkaderlid. Een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) kan - door gebruik te maken van je DIGID - gratis worden aangevraagd bij v.v. Rijen. Voor meer informatie; check ook ledeninfo/reglementen/Verklaring omtrent Gedrag.

  Soorten vrijwilligerswerk
  Het vrijwilligerswerk kent bij v.v. Rijen - in principe - twee uitgangspunten:

  • Af en toe een klus; kost minder tijd
  • Vaste functie; kost meer tijd

  Overzicht functies

  1.    Voetbaltechnisch:
  Lid technische commissie
  Leiders & trainers jeugd
  Leiders & trainers senioren
  Coördinatoren per leeftijdscategorie
   
  2.     Activiteiten:
  Commissielid jeugd
  a. Kampeerweekend
  b. Ouder-kind wedstrijden
  Commissielid senioren
  a. Ad Maas Memorial
  b. Vrijwilligersavonden
   
  3.    Facilitair:
  Schoonmaken ruimtes
  Klusploeg - klussen dag
  Beheer & onderhoud van materialen en doelnetten
  Beheer & uitgifte van kleding
   
  4.    Werving
  Sponsoring (algemeen)
  AH zetjesactie
  Soepactie
  Grote clubactie
  Vriendenloterij
   
  5.    Communicatie & IT
  Social Media
  Clubblad - tekstschrijvers
  Fotografie
  Bezorgen clubblad
   
  6.    Accommodatie gebruik
  Kantine bezetting
  Entreegelden
  Organiseren sport- en overige activiteiten
   
  7.    Gedrag & respect
  Fair Play commissie
  Vertrouwenscommissie
  Klachtencommissie
  Alcohol / antirookbeleid

   

  Bedankt vast voor je aanmelding namens de vrijwiligercommissie.