• Overschrijven

  Wil je je aanmelden en ben je in de afgelopen 3 jaar lid geweest van een andere voetbalvereniging dan moet je overschrijving aanvragen bij de KNVB. De sluitdatum van overschrijven naar een andere vereniging loopt tot en met 15 juni van een jaar. De KNVB overigens kan deze datum per seizoen aanpassen.
  Na 15 juni worden overschrijvingen naar een andere vereniging – als het A-categorie betreft – niet goedgekeurd. Overschrijvingen binnen de B-categorie zijn eventueel wel mogelijk. Voor de exacte regelingen tijdens het voetbalseizoen is het aan te raden contact te leggen met de coördinator van uw leeftijdscategorie.

  Het overschrijven naar een andere vereniging gebeurt sinds eind 2015 digitaal. Voor meer informatie klik hier
  De speler die wil overschrijven naar een andere vereniging, gaat naar deze vereniging toe om zich aan te melden. Bij het aanmelden van deze speler wordt automatisch bepaald of, en zo ja welke overschrijvingsregels van toepassing zijn.

  • Bij goedkeuring van de aanmelding, wordt deze speler direct overgeschreven en kan hij uitkomen voor de nieuwe vereniging. Deze vereniging krijgt per mail een bevestigingsbericht die tegelijk dient als tijdelijke spelerspas.
  • Als het systeem de overschrijving blokkeert geeft het aan welke redenen er zijn de aanmelding (nog) niet door te voeren. Ook dan volgt er een mail aan de betrokken verenigingen. 

  Bij de overschrijving naar een andere vereniging moet de contributie en eventuele openstaande boetes over het afgelopen seizoen voldaan zijn. Alle goederen die in bruikleen zijn, zoals kleding en dergelijke moeten worden ingeleverd.
  Indien de overschrijving wordt geblokkeerd, neem dan svp contact op de ledenadministratie.

  Meer informatie?
  Neem dan contact op met ledenadminstratie@vvrijen.nl