• Anti-rook beleid v.v. Rijen

  v.v. Rijen is een belangrijke plek waar kinderen en volwassenen elkaar ontmoeten, elkaar aanmoedigen en van elkaar leren. Een goed voorbeeld, doet goed volgen. Het goede voorbeeld, binnen en buiten de lijnen, is daarbij van groot belang. Want zien roken, doet roken.
  In een rookvrije omgeving komen kinderen niet in de verleiding om te gaan roken en wordt meeroken voorkomen. Zo beschermen we kinderen en zorgen we dat zij rookvrij opgroeien. Een rookvrije sportclub draagt bij aan een Rookvrije Generatie. De KNVB is sinds 2017 partner van de beweging ‘Rookvrije Generatie’.
  Ook v.v. Rijen wil in de toekomst "samen op weg naar een Rookvrije Generatie" want;

  "Wie langs de lijn rookt, geeft het verkeerde voorbeeld aan alle kinderen die voetballen."

  Rookvrij sportterrein
  De duidelijkste afspraak is natuurlijk die voor een geheel rookvrij sportterrein. Zo komen kinderen niet in contact met roken namelijk. Ook v.v. Rijen dient te voldoen aan de Tabakswet. De bepalingen die daarin zijn opgenomen, zijn als volgt:

  • Alle voetbalkantines in Nederland zijn rookvrij. Bij v.v. Rijen zijn zowel kantine als kleedkamergebouw rookvrij.
  • Er mag enkel gerookt worden in speciaal daarvoor aangewezen en afgesloten rookruimten. In deze rookruimten mag niet bediend worden. 
  • Daarnaast mag er buiten deze rookruimten geen hinder of overlast van tabaksrook zijn.
  • Roken in de open lucht is wel toegestaan. Roken op een buitentribune of op een buitenterras is ook toegestaan als er een overkapping of een afscheiding aan de zijkant is. Voorwaarde is wel dat in ieder geval één van de zijden van het terras of de tribune volledig open is.
  • Clubs die deze Tabakswet overtreden, kunnen rekenen op een boete. De boete kan variëren tussen de € 300,= en de € 4.500,=, afhankelijk van de aard en de ernst van de overtreding. De boete is een zogenaamde bestuurlijke boete; dit betekent dat deze niet door de rechter maar door de minister van Volksgezondheid wordt opgelegd. 

  Status rookvrij
  Om uiteindelijk de status van een geheel rookvrije vereniging te bereiken, kiezen wij - met ieders medewerking - voor een stapsgewijze aanpak. (voor zover deze nog niet bekend zijn).

  • Niet roken bij jeugdwedstrijden & trainingen
  • Niet roken bij jeugdtoernooien en evenementen
  • Niet roken door bestuur, commissieleden, vrijwilligers, trainers etc. in het bijzijn van kinderen
  • Niet roken op en langs de velden

  Voor de rokers onder ons is roken (voorlopig) nog toegestaan:

  • De aangewezen rookplek (bij kantine rechtsvoor/voor de "oude" kleedkamers) zoveel mogelijk uit het zicht.

  Helpt u ook mee onze kinderen te beschermen zodat zij rookvrij opgroeien? 
  Alvast bedankt!