• Club van 100

  Ontstaan van de club van 100?
  In 2004, dus al snel na de oprichting van v.v. Rijen, wordt de eerste aanzet gedaan tot deze club door de sponsorcommissie, maar het ontbreekt aan tijd en initiatieven om hier mee verder te gaan. Eind 2008 pakt Jack Kimenai vanuit zijn bestuursfunctie het initiatief op om leden te gaan werven voor de club van 100. Kees Broeders en Karlo van den Akker gaan ook actief werven. Op 4 januari 2009 wordt tijdens de nieuwjaarsreceptie het bord van de club van 100 v.v. Rijen door Kees en Jack onthult in de kantine, met een ledenaantal van ongeveer vijftig. In april van 2012 is de commissie uitgebreid met Harry Aarts en Jeroen Gillessen.

  In goed overleg met het hoofdbestuur is toen besloten de club van 100 los te maken van v.v. Rijen, zodat deze functioneert als zelfstandige club. De Club van 100 werft ook de balsponsoren voor de thuiswedstrijden van v.v. Rijen. Momenteel heeft de Club van 100 nog enkele plaatsen vrij voor nieuwe leden. Sinds het 90-jarig jubileum (aug. 2018) heeft de Club van 100 een eigen logo met een verborgen boodschap: "Club van 100 omarmt v.v. Rijen".

  Het doel van de Club van 100
  De Club van 100 bestaat uit leden en niet-leden van v.v. Rijen die met een jaarlijkse gift van € 50,00 het mogelijk maken om bepaalde projecten binnen v.v. Rijen te realiseren. Door haar grootte kan de Club van 100 jaarlijks een aanzienlijk bedrag ter beschikking stellen aan v.v. Rijen waardoor zij daadwerkelijk een ‘gouden’ sponsor van de club zijn. Het aandragen van suggesties voor projecten kan door alle leden plaatsvinden bij het bestuur van de Club van 100. Het lidmaatschap van de Club van 100 zorgt dus automatisch voor extra betrokkenheid bij v.v. Rijen. Jaarlijks organiseert het bestuur van de club van 100 een feest waarbij het eten, drinken en de muziek (tegen een aantrekkelijk tarief) worden verzorgd.

  Waar is het geld van deze Club zoal aan besteed?
  Voor de bijdrage van € 50,00 wordt jaarlijks, in overleg met het bestuur van v.v. Rijen, een goede besteding gezocht. Als Club van 100 denken we zelf na over nuttige doelen en ook komen er vaak verzoeken vanuit de diverse commissies. 

  Gerealiseerde doelen:

  • Stoeltjes tribune;
  • Omroepinstallatie sportpark;
  • Geluid kantine;
  • Magazijnruimte kantine;
  • Statafels/ terrasafscheiding hoofdveld (door Club van 100 ook zelf geplaatst);
  • Vervoer uitwedstrijden;
  • Verrijdbare materiaalcontainers voor de elftallen;
  • Deel van het nieuwe meubilair in de kantine.

  Waarom moet je bij deze Club willen horen?

  • Je bijdrage wordt heel zorgvuldig en nuttig besteed;
  • De leden profiteren in diverse opzichten van onze financiële middelen;
  • Je levert ook een bijdrage aan de sociale en maatschappelijke functie van v.v. Rijen.

  Word Lid!!!!

  Bestuur Club van 100