• Contributies

  De jaarlijkse contributiebijdragen zijn als volgt vastgesteld:

  Contributies seizoen 2024-2025

  Categorie: Leeftijd: 2024/2025:
  t/m 07 t/m 7 jaar € 95,00
  08 t/m 013 8 t/m 12 jaar € 180,00
  014 t/m 019 13 t/m 18 jaar € 210,00
  Senioren 19+ jaar € 270,00
  G-leden Alle leeftijden € 180,00
  Senioren vrijdag 7x7 45+ € 135,00
  Walking Football i.o. 55+ € 70,00
  Niet spelend  Alle leeftijden € 50,00

  Incasso

  Het aangaan van een lidmaatschap is minimaal voor de periode van een heel seizoen. Er is dus altijd contributie verschuldigd voor een heel jaar en tot het einde van het seizoen. Contributie: Deze kan bij v.v. Rijen uitsluitend per automatische incasso worden voldaan.
  Bankrekening/IBAN nr. v.v. Rijen is: ING IBAN: NL16INGB0000985446  

  - Jaarincasso                    :juli
  - Halfjaarincasso               :juli en januari
  - Kwartaalincasso              :juli, oktober, januari en april

   

  Een voetballend lid is pas speelgerechtigd nadat contributie is voldaan en er geen andere vorderingen (bijv. bij andere voormalige clubs) openstaan.
  Is de aanmelding niet volledig dan kan v.v. Rijen het lidmaatschap niet aangaan. 

  Het contributiesysteem
  Het contributiesysteem bij v.v. Rijen houdt in dat de contributies automatisch worden geïncasseerd. Dit betekent onder andere dat leden moeten zorgen voor voldoende saldo en dat zij een automatische incasso zelf niet terugboeken.

  Als er sprake is van een stornopost, geldt het volgende beleid:

  • De financiële administratie van v.v. Rijen stuurt – na stornering van het contributiebedrag – een e-mail aan het lid, waarin wordt verzocht om binnen 7 werkdagen het verschuldigde bedrag alsnog over te maken. De administratiekosten van deze eerste herinnering worden doorberekend aan het lid: € 25,00
  • Als betaling binnen de gestelde termijn achterwege blijft, ontvangt het lid opnieuw een e-mail, met het verzoek binnen 5 werkdagen het verschuldigde bedrag te betalen. De administratiekosten van deze tweede herinnering worden ook doorberekend aan het lid: € 50,00
  • Betaalt het lid ook nu niet binnen de gestelde termijn, dan neemt de financiële administratie contact op met de ledenadministratie.
  • De ledenadministratie geeft aan betreffende coördinator, trainer of leider door dat het lid tijdelijk uit het competitieprogramma wordt genomen.
  • Ledenadministratie overlegt met het bestuur om het lid definitief uit te sluiten van v.v. Rijen.
  • Bestuur zal contact opnemen met het lid en om toelichting vragen. Bestuur neemt beslissing en informeert interne partijen: financiële-, ledenadministratie en coördinator en/of trainer, leider.
  • In geval het bestuur besluit om het lid definitief uit te sluiten van de club dan zal zij KNVB in kennis stellen en overschrijving naar een andere vereniging blokkeren.

  Lidmaatschap versus overeenkomst
  De juridische relatie tussen vereniging en lid is het lidmaatschap. De betaling van de contributie voor het lidmaatschap is statutair vastgelegd. Wordt je lid van de vereniging dan ga je akkoord met de statuten en ben je de contributie verschuldigd. Ongeacht of de vereniging haar doelstellingen en activiteiten waar heeft kunnen maken. Bij een lidmaatschap is geen sprake van wederkerigheid van rechten en plichten zoals dat bij een overeenkomst het geval is. Het niet kunnen doorgaan van trainingen of activiteiten staat dus los van de contributie en leden blijven deze verschuldigd. 

  1. Jeugdleden, jonger dan 18 jaar, kunnen zich uitsluitend aanmelden onder begeleiding van ouder/voogd en/of zich laten aanmelden door ouder of voogd. 
  2. Jeugdleden, jonger dan 13 jaar, zijn van harte welkom op de infoavond maar is niet verplicht. Aanmelden kan prima door één van de ouders/verzorgers geregeld worden. 
  3. Nieuwe leden die de leeftijd van 16 jaar al hebben bereikt, dienen in het bezit te zijn van een spelregelbewijs. Zie ledeninfo/spelregelbewijs. Het is dan van belang direct het spelregelbewijs te behalen. 
  4. Heeft u of uw zoon/dochter medische en/of psychische aandachtspunten (denk aan astma, allergieën, ADHD, autisme, enz.) waarvan u vindt dat deze bekend moeten zijn bij de vereniging? Dan kunt u dat bespreken zodat wij in de gelegenheid zijn om eventuele actie(s) op vertrouwelijke wijze met u te bespreken. 
  5. Na acceptatie op de aanmeldavond wordt de inschrijving doorgegeven aan de (jeugd) coördinator van de categorie waartoe het nieuwe lid behoort. De coördinator bekijkt of het nieuwe lid in een team ingedeeld kan worden. Als een nieuw lid niet in een team ingedeeld kan worden blijft hij niet spelend lid totdat hij wel ingedeeld kan worden. Een niet spelend lid kan wel meetrainen en betaalt de contributie van een niet spelend lid. 
  6. Verplichting: Als je in een (jeugd) team wordt ingedeeld, is het de verplichting om ook daadwerkelijk te komen trainen en wedstrijden te spelen. Voetbal is een teamsport dus dan kun je je niet te pas en te onpas afmelden; dan breng je de rest van het team in de problemen. 

  Vrijwilligerstaken
  Alle voetballende leden en/of hun ouders/voogden/ verzorgers zijn – samen met vele anderen – ook vrijwilliger. We doen het samen! “Wij” zijn v.v. Rijen is het motto. Nadat je aanmelding definitief is, kun je via de Voetbal.NL – app je vrijwilligerstaken invoeren. Het niet uitvoeren van vrijwilligerstaken kan financiële gevolgen met zich meebrengen.

  Voetbal.NL – app
  Nadat je aanmelding definitief is, kun je de Voetbal.NL – app (gratis) downloaden. Op deze wijze krijg je relevante informatie over je eigen team(s), voorkeurstaken, trainingen, evenementen, vergaderingen en bijeenkomsten. Ook binnen je team kun je zaken als aanwezigheid en auto indeling met elkaar delen. 

  Meer informatie nodig?
  Stuur dan een mail naar: ledenadministratie@vvrijen.nl