• Contributies

  De jaarlijkse contributiebijdrage is als volgt vastgesteld (2021-22):
  Contributie seizoen 2021-2022

  2021-2022

       

  1. Onder 07 t/m onder 08

  Minipupillen

  Geboren in 2014 t/m 2015

  €   72,00

  2. Onder 09 t/m onder 13

  Pupillen

  Geboren in 2009 t/m 2013

  € 144,00

  3. Onder 14 t/m onder 19

  Junioren

  Geboren in 2003 t/m 2008

  € 165,00

  4. G-leden

   

   

  € 144,00

  5. Senioren

   

  Geboren in 2002 of daarvoor

  € 212,00

  6. Niet spelende leden  

   

   

   €  52,00

  Incasso:
  Het aangaan van een lidmaatschap is minimaal voor de periode van een heel seizoen. Er is dus altijd contributie verschuldigd tot het einde van het seizoen. Contributie: Deze kan bij v.v. Rijen uitsluitend per automatische incasso worden voldaan.
  Bankrekening/IBAN nr. v.v. Rijen is: ING IBAN: NL16INGB0000985446  

  - Jaarincasso                    :juli
  - Halfjaarincasso               :juli en januari
  - Kwartaalincasso              :juli, oktober, januari en april

  Een voetballend lid is pas speelgerechtigd nadat contributie is voldaan en er geen andere vorderingen (bijv. bij andere voormalige clubs) openstaan.
  Is de aanmelding niet volledig dan kan v.v. Rijen het lidmaatschap niet aangaan. 

  Lidmaatschap versus overeenkomst
  De juridische relatie tussen vereniging en lid is het lidmaatschap. De betaling van de contributie voor het lidmaatschap is statutair vastgelegd. Wordt je lid van de vereniging dan ga je akkoord met de statuten en ben je de contributie verschuldigd. Ongeacht of de vereniging haar doelstellingen en activiteiten waar heeft kunnen maken. Bij een lidmaatschap is geen sprake van wederkerigheid van rechten en plichten zoals dat bij een overeenkomst het geval is. Het niet kunnen doorgaan van trainingen of activiteiten staat dus los van de contributie en leden blijven deze verschuldigd. 

  1. Jeugdleden, jonger dan 18 jaar, kunnen zich uitsluitend aanmelden onder begeleiding van ouder/voogd en/of zich laten aanmelden door ouder of voogd. 
  2. Jeugdleden, jonger dan 13 jaar, zijn van harte welkom op de infoavond maar is niet verplicht. Aanmelden kan prima door één van de ouders/verzorgers geregeld worden. 
  3. Nieuwe leden die de leeftijd van 16 jaar al hebben bereikt, dienen in het bezit te zijn van een spelregelbewijs. Zie ledeninfo/spelregelbewijs. Het is dan van belang direct het spelregelbewijs te behalen. 
  4. Heeft u of uw zoon/dochter medische en/of psychische aandachtspunten (denk aan astma, allergieën, ADHD, autisme, enz.) waarvan u vindt dat deze bekend moeten zijn bij de vereniging? Dan kunt u dat bespreken zodat wij in de gelegenheid zijn om eventuele actie(s) op vertrouwelijke wijze met u te bespreken. 
  5. Na acceptatie op de aanmeldavond wordt de inschrijving doorgegeven aan de (jeugd) coördinator van de categorie waartoe het nieuwe lid behoort. De coördinator bekijkt of het nieuwe lid in een team ingedeeld kan worden. Als een nieuw lid niet in een team ingedeeld kan worden blijft hij niet spelend lid totdat hij wel ingedeeld kan worden. Een niet spelend lid kan wel meetrainen en betaalt de contributie van een niet spelend lid. 
  6. Verplichting: Als je in een (jeugd) team wordt ingedeeld, is het de verplichting om ook daadwerkelijk te komen trainen en wedstrijden te spelen. Voetbal is een teamsport dus dan kun je je niet te pas en te onpas afmelden; dan breng je de rest van het team in de problemen. 

  Vrijwilligerstaken:
  Alle voetballende leden en/of hun ouders/voogden/ verzorgers zijn – samen met vele anderen – ook vrijwilliger. We doen het samen! “Wij” zijn v.v. Rijen is het motto. Nadat je aanmelding definitief is, kun je via de Voetbal.NL – app je vrijwilligerstaken invoeren. Het niet uitvoeren van vrijwilligerstaken kan financiële gevolgen met zich meebrengen.

  Voetbal.NL – app: 
  Nadat je aanmelding definitief is, kun je de Voetbal.NL – app (gratis) downloaden. Op deze wijze krijg je relevante informatie over je eigen team(s), voorkeurstaken, trainingen, evenementen, vergaderingen en bijeenkomsten. Ook binnen je team kun je zaken als aanwezigheid en auto indeling met elkaar delen. 

  Meer informatie nodig?
  Stuur dan een mail naar: ledenadministratie@vvrijen.nl