• Spelregelbewijs

  Een spelregelbewijs voor alle jeugdspelers in Nederland heeft een positief effect. Eén van de allerbelangrijkste? Het kennen van de regels zorgt voor een sportiever spel en meer spelvreugde. Bovendien vergroot het juist toepassen van de regels de kans dat je als team winnend het veld verlaat.
  Het maakt voetballers namelijk van jongs af aan vertrouwd met de regels en geeft hen meer inzicht in - én begrip voor - de beslissingen van de scheidsrechter.

  Een speler dient voor aanvang van het nieuwe seizoen van het kalenderjaar waarin hij de leeftijd van 17 jaar bereikt in het bezit te zijn van een spelregelbewijs.
  Sinds seizoen 2015/'16 zijn al diverse spelers bezig geweest met het halen van hun spelregelbewijs. Via het digitaal wedstrijdformulier (DWF) wordt gecontroleerd of een speler wel of niet in het bezit is van het spelregelbewijs. Wanneer dit niet het geval is, ontvangt de speler via het DWF een waarschuwing. Na zes waarschuwingen mag de speler niet meer opgevoerd worden op het digitale wedstrijdformulier. Stelregel binnen v.v. Rijen is dat als een speler na een 5de waarschuwing niet meer mag meedoen om te voorkomen dat er een sanctie vanuit de KNVB volgt. Als het spelregelbewijs is gehaald, dan mag de speler weer uitkomen in wedstrijden. Het toesturen van een herinneringsmail wordt door de club zelf uitgevoerd. Het is dus belangrijk dat je mailadres in de ledenadministratie klopt.

  Vertrouwd met de spelregels
  Het initiatief om een spelregelbewijs in te voeren voor jeugdspelers in Nederland zorgt ervoor dat voetballers van jongs af aan vertrouwd raken met de spelregels. Kennis van de spelregels geeft hen meer inzicht in en begrip voor beslissingen van scheidsrechters.

  Bewijs halen via Voetbalmasterz
  De KNVB heeft daarom Voetbalmasterz.nl in het leven geroepen. Een flitsende site die junioren op een speelse, maar vooral ook op een duidelijke manier voorbereidt op het kunnen behalen van het spelregelbewijs. Zo zijn er veel oefenmogelijkheden en is er uitleg over de regels en over spelsituaties. Beiden aan de hand van aansprekende voorbeelden, vaak uit het topvoetbal.