• Sportpark "De Vijf Eiken"

  Inleiding:
  Hoe je het ook wendt of keert; als je naar v.v. Rijen gaat dan moet je naar sportpark de Vijf Eiken. En dat (zo weten alle Rijenaren) kan met de auto uitsluitend via de Oosterhoutseweg (N631). Voetgangers en fietsers kunnen de kortere route nemen bij de spoorwegovergang Vincent van Goghstraat/Sportparkweg. 

  De naamgeving van het sportpark overigens ligt in de oude herberg 'De Vijf Eyken', nabij de spoorwegovergang bij Rijen. Al op een oude kaart van vóór 1650 komt deze naam (en de herberg) voor. Nu staat op deze plaats een restaurant.
  Dankzij de fusie in 2003 heeft v.v. Rijen - samen met de andere sportparkgebruikers - een meer dan unieke locatie met prima faciliteiten in de bossen. De voetbalvelden liggen lekker beschut tussen de bomen en dat betekent dat bezoekers er in de luwte de wedstrijden kunnen zien. Vooral in de herfstperiode een aangename bijkomstigheid.  Andere voetbalverenigingen zijn (met recht) jaloers op deze bijzondere, unieke sportomgeving.

  Gemeentelijk sportpark
  Gemeente Gilze Rijen (nu: ABG Gemeenten) heeft voor alle sportparkbezoekers een x-aantal huisregels opgesteld, te lezen op de gemeente-infoborden bij de ingang van het park. De bedoeling ervan is dat alle gasten optimaal gebruik kunnen maken van de faciliteiten. Natuurlijk ontkomen wij er niet aan om alle v.v. Rijen leden attent te maken op de door de Gemeente voorgestelde huisregels waaraan iedereen zich dient te houden bij het betreden van "ons" sportpark.

  • Gebruikers moeten aanwijzingen van de beheerder(s) altijd opvolgen;
  • Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet geaccepteerd;
  • Gebruik en in bezit hebben van soft- en harddrugs is verboden;
  • Nooduitgangen moeten altijd vrijgehouden worden van obstakels;
  • Motorvoertuigen zijn niet toegestaan op het sportpark, tenzij het bestemmingsverkeer betreft zoals bevoorrading, hulpdiensten of afval ophalen;
  • Motorvoertuigen, scooters en (brom)fietsen parkeer je op de daarvoor bestemde stallingen, parkeerplaatsen, dus niet op de velden.
  • Gebreken en schade aan het sportpark dienen onmiddellijk te worden gemeld bij de eigenaar;
  • Gebruik van voorwerpen die het kunst- of natuurgras kunnen beschadigen, is niet toegestaan;
  • Iedereen die zich op het sportpark begeeft, is verplicht zich te legitimeren op verzoek van een toezichthouder van de gemeente of politie;
  • Gebruik alleen de kunstgrasvelden voor "vrij" sporten. Zo gaan de natuurgrasvelden langer mee;
  • Verenigingen krijgen voorrang boven "vrij" sporten op de kunstgrasvelden;
  • Natuurgrasvelden zijn alleen in verenigingsverband toegankelijk. Verder geldt Artikel 461 Wetboek van Strafrecht;
  • Kauwgom en sigarettenpeuken horen in de afvalbakken en niet op de velden of op de stoep;
  • Alcohol en sporten gaan niet samen. Het is dus VERBODEN om alcohol te gebruiken op en naast de velden, uitzondering is het terras nabij de kantine;
  • Afval van eten en drinken hoort thuis in de afvalbak, niet op de velden;
  • Bij geconstateerd vandalisme wordt altijd aangifte gedaan en verhaalt de gemeente de schade op de overtreder(s);
  • Schade die ontstaat door onrechtmatig gebruik van de faciliteiten van het sportpark wordt tevens verhaald op degene die de schade heeft veroorzaakt;
  • De toegangspoort (hoofdpoort) dient ten alle tijden afgesloten te zijn, tenzij het noodzakelijk is deze open te zetten voor bestemmingsverkeer;

  Bij overtreden van deze huisregels zijn de vrijwilligers van de sportclubs en/of toezichthouders van de gemeente bevoegd de overtreder(s) toegang tot het gemeentelijk sportpark te ontzeggen voor een periode van minimaal 48 uur. Bij herhaling van overtredingen kan permanent de toegang tot het sportpark worden ontzegd.
  De eigenaar/beheerder van het sportpark is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van lichamelijk letsel en/of verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, veroorzaakt door derden. 

  Meldingen van vandalisme of overtredingen van de huisregels kan op telefoonnummer 140161 of via e-mail info@gilzerijen.nl