• Aanmelden als nieuw lid

  Dank je voor je belangstelling om lid te worden van v.v. Rijen. Voor de volledigheid attenderen wij je erop dat je met het aangaan van het lidmaatschap van v.v. Rijen tevens akkoord bent met alle reglementen (te vinden onder ledeninfo/reglementen) en dat je op de hoogte bent van de juridische relatie tussen het lidmaatschap en v.v. Rijen. (te vinden onder ledeninfo/contributies)

  Als het nieuwe lid niet de Nederlandse nationaliteit heeft dan is het noodzakelijk om – bij een eerste registratie – te voldoen aan onderstaande voorwaarden en extra documenten.

  • 5-jarenregel: de speler heeft de laatst 5 jaar voorafgaand aan de aanvraag ononderbroken gewoond in het land waarin hij wil worden ingeschreven.
  • Bewijs van geboorte (geboorteakte)
  • Legitimatie speler (voor- en achterkant)
  • Bewijs van verblijf (mag niet ouder dan een half jaar zijn) en hier moet duidelijk op te zien zijn dat de speler al langer dan 5 jaar in Nederland verblijf. Dit kan bijvoorbeeld een inschrijfdatum zijn bij de gemeente maar ook een document van school kan hiervoor dienen.

  Ja! Ik meld me aan als lid van v.v. Rijen.