• Aanmelden als nieuw lid

  Dank je wel

  Bedankt voor je interesse om lid te worden van v.v. Rijen! We willen je er graag op wijzen dat er mogelijk een wachtlijst is voor nieuwe leden. Dit betekent dat je welkom bent om mee te trainen, maar dat je mogelijk niet direct aan wedstrijden kunt deelnemen. De trainer en/of coördinator kunnen je tijdens een van de trainingssessies verder informeren over wanneer wedstrijden mogelijk zijn. Voordat je lid wordt van v.v. Rijen, vragen we je om akkoord te gaan met al onze reglementen, die te vinden zijn onder "respect". Het is ook belangrijk dat je op de hoogte bent van de juridische relatie tussen het lidmaatschap en v.v. Rijen, die te vinden is onder "onze club/ledenadministratie/contributies".

  Internationale inschrijvingen

  Bij het indienen van een internationale overschrijving wordt geen onderscheid gemaakt tussen amateurspelers en contractspelers, noch tussen mannen- en vrouwenvoetbal. Als het nieuwe lid niet de Nederlandse nationaliteit heeft, zijn er bij de eerste registratie aanvullende voorwaarden en documenten vereist. Voor meer informatie kun je terecht op: : https://www.knvb.nl/assist-wedstrijdsecretarissen/veldvoetbal/overschrijvingen/internationale-overschrijvingen

  Thank you!

  Thank you for your interest in becoming a member of v.v. Rijen! We would like to inform you that there may be a waiting list for new members. This means that you are welcome to participate in training sessions, but you may not be able to participate in matches immediately. The coach and/or coordinator can provide further information during one of the training sessions on when matches may become available. Before becoming a member of v.v. Rijen, we ask you to agree to all our regulations, which can be found under "respect". It is also important that you are aware of the legal relationship between membership and v.v. Rijen, which can be found under "our club/membership administration/contributions".

  International Registrations

  When submitting an international transfer, there is no distinction made between amateur players and professional players, nor between men's and women's football. If the new member does not have Dutch nationality, additional requirements and documents are required for the initial registration. For more information, you can visit: https://www.knvb.nl/assist-wedstrijdsecretarissen/veldvoetbal/overschrijvingen/internationale-overschrijvingen

   

  Ja! Ik meld me aan als lid van v.v. Rijen.