• Jaarlijks organiseert de kampeercommissie het evenement voor de jeugd van v.v. Rijen, het kampeerweekend!
  Het kampeerweekend is een geweldig festijn, waarbij voetbal wordt gecombineerd met (bos)spellen, springkussens, eten, drinken en overnachten. Ieder kampeerweekend kent zijn eigen specifieke en orginele thema.

  De opzet van het kampeerweekend is als volgt:

  - Toegankelijk voor alle jeugd onder 8 t/m jeugd onder 13;
  - Georganiseerd in het Pinksterweekend van vrijdagavond t/m zondagochtend;
  - Volledig georganiseerd programma met o.a. een voetbaltoernooi, 12-kamp incl.
    springkussens, incl. eten, drinken en overnachten, all inclusive dus;
  - Het kampeerweekend biedt maximaal plaats aan 120 kids in maximaal 12 (intelligent) gemengde teams;
  - Kosten voor het kampeerweekend zijn afhankelijk van vrijwilligers, sponsoring en thema-budget, maar vragen in de regel een
    ouderbijdrage van ca. 42,50 Euro (per kind).

  Inschrijving voor het kampeerweekend vindt meestal in maart plaats, dus houd de v.v. Rijen kanalen (website, facebook en instagram) in de gaten. Wees er snel bij, want vol = vol!

 • Organisatie

  De organisatie van een kampeerweekend ligt in de handen van de kampeercommissie. Deze commissie heeft als enig doel het organiseren van het kampeerweekend en start daarmee doorgaans in november. Belangrijkste taken van de kampeercommissie zijn het bedenken van het thema en bijbehorende programma. Het organiseren van de (veiligheids)voorzieningen en faciliteiten, denk aan een (feest)tent, muziekinstallatie, enz.. Het uitwerken van de verschillende spellen in het programma en het verzorgen van de catering. Daarnaast is het een zeer belangrijke taak om de vrijwilligers voor het kamp te organiseren, denk aan (assistent) teamleiders, hulpouders, scheidsrechters en EHBO-ondersteuning.
  Tot slot is het ook de taak aan de commissie om financieel gezond cq kostendekkend het evenement te organiseren en daarbij zo veel mogelijk een beroep te doen op sponsoren.

  Voorzitter: Christiaan Starink
  Penningmeester a.i.: Nicole de Jong 
  Hoofd Technische Comissie: René Cooijman
  Hoofd Catering: Cindy vd Veeken

  Wil je ook meewerken aan dit geweldige evenement?
  Jaarlijks zien we diverse wisselingen in de kampeercommissie. Vaak is dit omdat de kinderen uit de doelgroep zijn gegroeid, soms omdat men privé te druk is en/ of omdat men toch liever een andere rol vervult.

  Er zijn altijd vrijwilligers nodig om dit enthousiaste team te versterken! We zoeken op dit moment nog:
  - Lid Technische Commissie

  Mocht je interesse hebben om bij te dragen als commissielid, teamleider of kun je iets anders voor de commissie betekenen, laat het dan weten via: kampeerweekend@vvrijen.nl

  Hulpouders
  Gedurende het weekend wordt er, naast de vaste organisatie, nog regelmatig een beroep gedaan op hulpouders. De rol van de hulpouder varieert nog wel eens, maar in de regel betreft dit: spelbegeleiding (uitleg, toezien op regels en bijhouden scoreverloop), ondersteuning catering & mee opruimen.
  Aanmelding van de hulpouders gaat via het inschrijfformulier van het kampeerweekend zelf op de website (medio maart). Geef aub zo veel mogelijk beschikbaarheid op, zodat deze planning geen belemmering wordt voor het kamp…