• “Huisdieren zijn verboden in zowel kleedkamergebouw als kantine”.

  Kleedkamergebouw: Veiligheid, gezondheid en hygiëne staan altijd voorop! (Huis)dieren geven veel plezier aan mensen. Helaas dragen dieren soms ook ziekteverwekkers bij zich en kunnen mensen ziek maken. Ziekteverwekkers die dieren bij zich kunnen dragen, zijn bijvoorbeeld:

  • Parasieten (bijvoorbeeld spoelwormen),
  • Bacteriën (bijvoorbeeld salmonella, listeria),
  • Virussen (bijvoorbeeld hondsdolheid) en
  • Schimmels.

  Omdat ziekten van dier op mens kunnen worden overgedragen, zijn huisdieren (zoals honden en katten) uiteraard niet toegestaan in het kleedkamergebouw.

  Kantine: In de voedsel- en warenwet staat geschreven dat huisdieren ook niet zijn toegestaan in ruimtes waar voedsel wordt bereid, of onbewerkt en onverpakt voedsel wordt opgeslagen. Omdat in de keuken van de kantine levensmiddelen worden bewerkt en opgeslagen, mag v.v. Rijen huisdieren (zoals honden en katten) niet toelaten in de kantine. Als de club deze regel niet nastreeft dan is (tijdelijke) sluiting van de kantine mogelijk aan de orde. Daarom zal in de huisregels, die in dit geval een aanvulling zijn op de wetgeving, worden opgenomen dat er – per direct – geen huisdieren meer zijn toegestaan. En op het moment, dat jij de kantine betreedt, moet je je aan de huisregels houden.

  Assistentiehonden: Assistentiehonden mogen wel worden toegelaten in het zitgedeelte van de kantine maar mogen niet los rondlopen. De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) bepaalt dat het weigeren van een assistentiehond gelijk staat aan het weigeren van de persoon die een hulphond gebruikt. Formeel is het weigeren van een assistentiehond discriminatie op grond van handicap.

  Wat zijn assistentiehonden?

  Assistentiehonden zijn:

  • Geleidehonden voor blinden en visueel beperkten
  • Signaalhonden voor doven en slechthorenden
  • ADL-honden of hulphonden voor mensen met een andere beperking die niet visueel of auditief is.

  Stickers: Om misverstanden te voorkomen zullen op korte termijn alle toegangsdeuren worden voorzien van verbodsstickers.