• Wil jij een actieve rol spelen in het stimuleren en coördineren van vrijwilligerswerk binnen onze voetbalvereniging?

  Wordt lid van onze vrijwilligerscommissie en maak een verschil in het leven van anderen!

  Als lid van de vrijwilligerscommissie ben je betrokken bij het werven, begeleiden en waarderen van onze vrijwilligers. Je werkt samen met een enthousiast team om ervoor te zorgen dat vrijwilligers zich gewaardeerd en ondersteund voelen en dat ze op de juiste plek worden ingezet.

  Help jij ons om meer vrijwilligers aan onze club te verbinden? We verwachten van ieder lid/ouder slechts 15 uur per jaar. En houden graag rekening met wat deze mensen zelf leuk vinden om te doen. We geloven in een persoonlijke aanpak (mail, mondeling en/of telefonisch).

  Wat ga je doen:
  - In kaart brengen van het aanbod van vrijwilligers;
  - In kaart brengen van de vraag naar vrijwilligers;
  - Plannen, uitvoeren en evalueren van wervingsacties;
  - Het houden van welkomst-gesprekken met nieuwe vrijwilligers;
  - Zorg dragen voor een kennismakings- en inwerkplan;
  - Voeren van een gesprek met vrijwilligers die stoppen.
  - Zorgen voor een aanspreekpunt voor vrijwilligers;
  - Zorg dragen voor bedanken/waarderen van vrijwilligers;
  - Behandelen van vragen en klachten van vrijwilligers;
  - Vrijwilligers informeren over relevante ontwikkelingen.

  Deskundigheidsbevordering:
  - Inventariseren van de opleidingswensen en -behoeften;
  - Informeren van leden over vrijwilligerswerk in de vereniging;
  - Informeren van vrijwilligers/leden over het vrijwilligersbeleid;
  - Zorg dragen voor een regeling voor onkostenvergoedingen;

  Beleid:
  - Adviseren van bestuur/commissies over vrijwilligersbeleid;
  - Behartigen van belangen van de vrijwilligers;
  - Rapporteren aan bestuur/commissie over stand van zaken;
  - Coördineren van de uitvoering van het vrijwilligersbeleid;

  Als je geïnteresseerd bent stuur dan een email aan: - Jolanda Brooijmans (vrijwilligers@vvrijen.nl)