• Het coronavirus en v.v. Rijen.

  ALLEREERST

  “Het bestuur hoopt van harte dat iedereen in goede gezondheid verkeert en dat dat ook zo blijft!”

  Wij zijn maar eerlijk: voorliggende coronavirus problematiek is ook voor het bestuur onbekend terrein.  Eerder al is er gemeld dat v.v. Rijen alle adviezen van het RIVM, de GGD, de KNVB en de ministeries nauwlettend zal opvolgen. Vooruitlopend op nieuwe persconferenties zal ook v.v. Rijen zich conformeren aan eventuele nieuwe toekomstige maatregelen.

  Het zijn bizarre, onwerkelijke tijden met “sociale onthouding” als belangrijke overheidsmaatregel.

  Ons voetbalhart is hard geraakt omdat het volledige voetbal stil ligt. Maar wat om ons heen overheerst, is begrip en overtuiging. Gezondheid gaat voor alles. Ook voor voetbal. We zijn jullie als voetballers, vrijwilligers en fans dankbaar voor het begrip dat we van velen van jullie krijgen. Er zijn moeilijke beslissingen genomen en wellicht volgen er meer.

  Omdat ook wij geen “vast” scenario hebben om de gevolgen van het coronavirus te verwerken, horen daar – jammer genoeg – wel drastische maatregelen bij. Om die reden heeft het bestuur het volgende besloten:

  ACTIVITEITEN

  • Volgende activiteiten gaan niet door.
   • Schoolvoetbal dag                        8 april
   • Ontvangst Sport’sCool                  29 april
   • Huldiging jeugdkampioenen            24 mei
   • Kampeerweekend                        29 t/m 31 mei
   • Ouder-kind wedstrijden                  6 juni
   • Ad Maas Memorial                       13 juni
   • Ook alle aanmeld-, kaart-, en clubavonden zijn hiermee komen te vervallen!
   • Aan (eventueel) geboekte elftaluitjes en/of feestavonden wordt geen medewerking meer verleend.

  FINANCIEN

  Geen wedstrijden en trainingen, geen bar-inkomsten en later wellicht ook verlies van sponsors. Ook voor v.v. Rijen hakt het coronavirus er stevig in. Neem alleen al de kantine-inkomsten; nu de kantine op slot is, komt er geen cent meer binnen. Helaas ook kan niemand inschatten hoelang alle beperkingen door het virus nog zullen duren. De huur van de faciliteiten loopt intussen gewoon door. We gaan daarvoor een balletje opgooien bij de gemeente en rekenen daarbij op hun begrip en medewerking.

  Op dit moment bekijkt de KNVB met NOC*NSF in hoeverre verenigingen gebruik kunnen maken van de huidige noodmaatregelen vanuit de overheid. Daarnaast maakt de KNVB met NOC*NSF en andere sportbonden zich sterk richting de overheid voor een noodfonds en noodmaatregelen voor de Nederlandse sport en sportverenigingen om te voorkomen, dat verenigingen slachtoffer worden van deze crisis. Een ontwikkeling die wij nauwlettend zullen volgen.

  INVESTERINGEN

  Voor aanschaf van nieuwe kleding, materialen, ICT etc. etc. en/of onderhoud cq schoonmaak van de velden en de gebouwen zal – voorlopig – uitsluitend het meest noodzakelijke nog worden besteld/gerealiseerd.

  CONTRIBUTIE/VERGOEDINGEN

  Intussen waren wij genoodzaakt om ook de laatste contributie incasso van het seizoen te versturen. Dit namelijk is een direct gevolg van de gemaakte afspraak: “Het aangaan van het lidmaatschap geldt voor minimaal één jaar. Er is dus altijd contributie verschuldigd voor een heel voetbalseizoen.”  De corona-pandemie is dus geen argument om niet te betalen; dit betreft een overmacht situatie. Daarnaast hebben de “kwartaalbetalers” geen andere rechten dan leden die vooraf al voor een heel seizoen hebben betaald. Het zou prettig zijn om te constateren dat in zo’n – voor iedereen – moeilijke periode de leden achter ons staan. Bedankt daarvoor.

  Ook alle vrijwilligers/trainersvergoedingen worden – per 1 april a.s. – opgeschort. Dit werk ligt stil en er kan dan ook geen sprake zijn van een tegemoetkoming o.i.d. Vergoedingen mogen ook niet worden uitgekeerd als daar geen werk tegenover staat. We moeten afwachten hoe de coronacrisis financieel uitpakt, maar we ontkomen er wellicht niet aan ook in de toekomst andere maatregelen te nemen.

  Wij vragen om begrip, steun en medewerking van alle leden, medewerkers, betrokkenen en sponsoren want: “De gezondheid van iedereen staat voorop”.

  Vriendelijke groet,

  Bestuur v.v. Rijen