• Social Media beleid

  Procedure voor werkafspraken op social mediagebied vanuit v.v. Rijen.

  Vrijwilligers/medewerkers die gebruik willen maken van social media kunnen dat doen binnen een aantal vastgestelde afspraken; die dragen bij aan het behalen van de doelen en de door v.v. Rijen gewenste reputatie i.c.m. de huisstijl.

  Naast de bekende communicatiemiddelen (website, clubblad etc. etc.) ligt de “focus” nu op social mediamogelijkheden en wel: 

  • Twitter 
  • Facebook 
  • Instagram
  • Voetbal.NL - app

  Algemeen
  Wachtwoordbeheer
  Elk social media-account van v.v. Rijen moet een veilig wachtwoord hebben, gekoppeld aan een emailadres. Zowel bestuurslid verenigingszaken als de projectleidster dienen toegang te hebben tot de diverse accounts. 

  Rollen en verantwoordelijkheden 
  1. Bestuurslid verenigingszaken
  Het bestuurslid verenigingszaken is eindverantwoordelijk. Hij/zij bepaalt hoe de inzet van social media aansluit bij de doelstellingen van de club. Bij de inzet van social media is hij/zij eindverantwoordelijk en heeft hierin dan ook een sturende rol. Hij/zij kan – samen met zijn team – ook direct de “link” leggen met o.a. clubblad, Hallo Gilze Rijen en/of dagbladen.
  2. Social media manager/contentbeheer
  Hij/zij moet goed en structureel beheer garanderen; het inzetten van online media kost tijd en is arbeidsintensief. Hij/zij is hoofdverantwoordelijk voor de inhoud, het beheer, de opzet en voor een juist en consequent gebruik van een account. Hij/zij is het eerste aanspreekpunt voor social media gerelateerde vragen en heeft daarnaast een adviserende en coachende rol. Hij/zij heeft een actieve houding t.o.v. plaatsen, monitoren en interactie.
  3. Werkwijze voor leden
  Bepaal of je onderwerp/doel geschikt is voor plaatsen op social media
  Geef deze informatie/eventueel aangevuld met foto’s zo volledig mogelijk door aan socialmedia@vvrijen.nl
  De social media manager zorgt (eventueel na overleg met bestuurslid verenigingszaken) voor plaatsing in social media-oplossingen. Zij bepalen tevens of ook plaatsing/ melding in de reguliere communicatiekanalen noodzakelijk/ gewenst is.