• Beste leden en ouders/verzorgers,

  We zijn op dit moment volop bezig het komende voetbaljaar inhoud te geven. Er gaat nogal wat wijzigen en hiermee willen we graag jullie in kennis stellen van de koerswijzigingen.

  Senioren
  We gaan stoppen met de leeftijdscategorie Onder-23 op zaterdag. Het nieuw te vormen 3e elftal op zondag wordt een team met dezelfde opzet als de onder 23 aangevuld met spelers vanuit 2 en rest van de club. Huidige Rijen 3 en 4 worden dan 4 en 5. Waarom? Zaterdag blijkt een moeilijke dag te zijn m.b.t. indelen van de teams. Onder-23 is een overgangsteam naar de selectie alleen blijkt uit de praktijk dat de zaterdag lastig aansluit op behoeftes van de selecties op zondag en andersom. Het is de bedoeling dat Rijen 2 en 3 thuis samen om 12 uur gaan spelen.

  Jeugd
  Onze overkoepelende hoofdoelstelling is dat alle jeugdelftallen, (selectie en niet selectie teams) elk op hun eigen specifieke niveau, met veel plezier kunnen voetballen. 

  v.v. Rijen heeft als nevendoel om elk jaar een aantal spelers vanuit de (jongens) jeugd toe te voegen aan de A-selectie van de senioren. Om dit te bereiken is het onder meer wenselijk dat de 1e jeugdelftallen in de lichting van JO13 tot en met de JO19 minimaal op het niveau van de eerste klasse actief zijn.

  Tot op heden hebben we een Onder-7 t/m Onder-15. Dit is conform wens KNVB. Dit blijkt voor v.v. Rijen niet goed te werken. We constateren dat voetballers “gevangen” zitten in hun leeftijdscategorie en dat we het als club lastig hebben alle eerste jeugdteams bij de leeftijdscategorieën kwalitatief goed te vullen. Vooral de Onder-13/14/15. v.v. Rijen is te klein om groot te zijn en te groot om klein te zijn. Daarom is besloten te stoppen met de Onder-12 en Onder-14. Voor spelers die een jaartje leeftijdscategorie “overslaan” bekijken we samen met coördinatoren, leiders en trainers hoe en waar we deze spelers in gaan delen zodat we zo goed mogelijk in kunnen spelen op het niveau van een ieder.

  Voetbalschool
  Afgelopen seizoen hebben we met NAC en de KNVB getracht de trainers te helpen het jeugdvoetbal vanaf Onder-7 naar de Onder-12 te verbeteren. Wij denken dat deze opzet niet effectief was en zijn daarom een samenwerkingsverband aangegaan met de voetbalschool Top-Talent-United.  De opzet van de samenwerking is dat iedere trainer van een team vanaf Onder-7 t/m Onder-12 begeleiding krijgt zodat iedere speler en jeugdtrainer bij vv Rijen op zijn/haar niveau plezier beleeft aan het voetbal. Dit houdt in dat trainers begeleiding krijgen bij het geven en bedenken van uitdagende oefenstof en trainingen.

  Tot slot, het bestuur heeft besloten vanaf komende seizoen weer met een jeugdbestuur te gaan functioneren. Dit jeugdbestuur gaat onder leiding van Hans Weijters opereren en zal in 1e instantie bestaan uit de leeftijdscoördinatoren, scheidsrechtercoördinator en commissielid jeugdactiviteiten.

  Met vriendelijke groet,

  Bestuur v.v. Rijen