Nieuws

Alcohol onder 18 jaar: Nee natuurlijk niet !

17 juni 2015
Sinds 1 januari 2014 is er een nieuw alcoholbeleid ingesteld door de overheid. Het is alleen personen vanaf 18 jaar toegestaan om alcohol te kopen of te nuttigen. Dit geldt dus ook voor onze sportkantine.

Handhaving van dit beleid
De gemeente zal handhaven en kan en zal boetes opleggen indien geconstateerd wordt dat alcohol wordt verkocht aan of in bezit is van personen jonger dan 18 jaar. De boete hiervoor is € 90,- voor de jongere. Voor de vereniging kan de boete fors oplopen en bij herhaalde overtredingen kan de gemeente overgaan tot intrekking van de alcoholvergunning. 

Als sportkantine zullen wij daarom de volgende regels gaan hanteren. Aan leiders, ouders en de oudere jeugd het verzoek om er mede op toe te zien dat deze ook worden nageleefd.

- Er wordt alleen alcohol geschonken aan personen ouder dan 18 jaar.
- Personen jonger dan 18 jaar mogen geen alcohol in bezit hebben.
- Bij twijfel dient men een identiteitsbewijs te overleggen.
- Er mag dus ook geen wederverstrekking plaatsvinden (oudere koopt voor jongere)


Bij overtreding van de regels:
Zoals gezegd kan de gemeente boetes en andere straffen opleggen.
- Als vereniging zullen wij eventuele boetes verhalen op de overtreder(s).
- Indien wij constateren dat er sprake is van alcoholgebruik/bezit bij personen onder de 18 jaar of wederverstrekking dan zullen de betrokkenen hierop worden aangesproken.
- Bij herhaaldelijke overtredingen kan het bestuur/ kantineteam besluiten tot een kantineverbod voor een onbepaalde tijd voor de betreffende personen.


Hieronder staan enkele links die verwijzen naar informatie van de KNVB, de NOCNSF  en de rijksoverheid

 
Onderstaand worden de mogelijkheden uitgelegd.   Vrijdagavond = clubavond. Leden (alle!) van vv Rijen zijn welkom om na 16u… Meer >
 
Hallo Allemaal, Onderstaand de veldingdeling en tijdstippen waarop jullie een veld hebben t.b.v. de ouder-kind… Meer >
 
Belangrijk: Ter informatie: er is een formulier in omloop over de oefenwedstrijd Willem II - KV Oostende op 6 juli om 15.00 uur bij… Meer >
 
 
 
06-06-2019 Meer >

tmp

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20-10-2016 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05-10-2015 Meer >

 
 
 
 
 
26-09-2015 Meer >
 
 
 
 
 
 
28-06-2015 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terug naar boven