Nieuws

Energiek Sportpark 5Eiken

24 oktober 2016
Beste leden,
 
v.v. Rijen gaat samen met de andere verenigingen op ons mooie park verduurzamen.
Doel: over 12 jaar een energieneutraal (kostenneutraal) Sportpark de 5Eiken 

Wil jij ook hierin participeren: bestuur@vvrijen.nl

Hieronder informatie in de vorm van een summier verslag van het laatste overleg m.b.t. de voorgenomen verduurzaming van jl donderdag.

Fase 1 vervanging conventionele veld verlichting door LED + aanleg Zonnepanelen. Fase 1 vanwege de het krappe tijdspad voor de mogelijkheid om hiervoor subsidie aan te vragen (aanvraag voor 2 januari 2017)
Fase 2 laag hangend fruit: eenvoudige besparingen op de locaties door gedrag en andere maatregelen.
 
Allereerst: Het project heeft een naam: Energiek Sportpark 5Eiken.
 
De volgende twee afspraken zijn vastgesteld door de aanwezige groep:

1. Energie en besparingsscans
De verenigingen hebben aangegeven te willen verduurzamen: hiervoor worden bij de verschillende lokaties energiescans uitgevoerd De uitkomst van de scan is een voorstel met energiebesparingen en overzicht van de kerngetallen die van belang zijn voor de commissie. De kosten van de energiescan worden volledig uit de gewonnen SIVETprijs bekostigd. Klaas Schoustra heeft inmiddels bij Energie GR gevraagd of zij hierin de juiste rol kunnen vervullen. Hierover binnenkort meer. V.v. Rijen treedt als penvoerder op (financiën en secretariaat) en beheert dus de SIVETprijs a € 5000,-. 
 
2. Commissie Energiek 5Eiken
Een kleine slagvaardige commissie is samengesteld: Deze gaat kijken naar een mogelijk pad / plan van aanpak om te komen tot een investeringsvoorstel. Met dat voorstel kunnen we in ieder geval sportinvesteringssubsidie aanvragen op 1/1-2017 om hopelijk gebruik te kunnen maken van de subsidiepot van 6 miljoen euro. In de loop van het plan wordt nog naar andere subsidiemogelijkheden gekeken.
 
De commissie bestaat uit:
  • Remco van de Akker: Sportpark belang
  • Klaas Schouwstra : Betrokken Sporter
  • Ad Ballemans, Bestuurslid vv Rijen / Facilitair (ad.ballemans@kpnmail.nl  / facilitair@vvrijen.nl )
  • Marc van Dongen van gemeente: lijntjes binnen gemeente
  • HCR (interim Paul Kin, tot er iemand anders is aangesteld.)
  • Reserve: Jeroen Gillessen, v.v. Rijen 
Op dit moment schrijft Remco een conceptplan (Jan Snelders van MOED heeft hierin klankbordfunctie). 31 oktober komt de bovenstaande commissie samen om het concept te bespreken en de noodzakelijke vragen te genereren: deze vragen worden zo snel mogelijk uitgezet onder de relevante marktpartijen.

We mikken op de eind november weer bij elkaar te komen . Het plan wordt dan gepresenteerd en besproken door alle deelnemers. De besturen hebben dan alle tijd om dit onderling en met hun leden te bespreken.
 
 
Met vriendelijke groet,
Jeroen Gillessen

Hieronder een link naar de prijs die ons Sportpark heeft gewonnen:
http://www.duurzaammoed.nl/de-eerste-stap-op-weg-naar-een-duurzaam-sportpark/


 
Onderstaand worden de mogelijkheden uitgelegd.   Vrijdagavond = clubavond. Leden (alle!) van vv Rijen zijn welkom om na 16u… Meer >
 
Hallo Allemaal, Onderstaand de veldingdeling en tijdstippen waarop jullie een veld hebben t.b.v. de ouder-kind… Meer >
 
Belangrijk: Ter informatie: er is een formulier in omloop over de oefenwedstrijd Willem II - KV Oostende op 6 juli om 15.00 uur bij… Meer >
 
 
 
06-06-2019 Meer >

tmp

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20-10-2016 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05-10-2015 Meer >

 
 
 
 
 
26-09-2015 Meer >
 
 
 
 
 
 
28-06-2015 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terug naar boven