AFMELDEN of LID WORDEN

De jaarlijkse contributiebijdrage is als volgt vastgesteld (2018):
 
Senioren geboren in 1999 of daarvoor € 206,-
Senioren 35+ Heren geboren in 1984 of daarvoor € 103,-
Senioren 30+ Dames geboren in 1989 of daarvoor € 103,-
019/17/15 Junioren geboren in 2000 tot en met 2005 € 160,-
013/11/09 Pupillen geboren in 2006 tot en met 2011 € 140,-
07            Minipupillen geboren in 2012 tot en met 2014  €  70,-
G-lid   € 140,-
Niet spelende leden   €   50,-

Het aangaan van een lidmaatschap is minimaal voor de periode van een heel seizoen. Er is dus altijd contributie verschuldigd tot het einde van het seizoen. De contributie wordt automatisch geincasseerd in de volgende maanden:
  • Jaarincasso:           juli
  • Halfjaarincasso:   juli en januari
  • Kwartaalincasso: juli, oktober,  januari en april

Kennis maken en proeftrainingen
Wil je lid worden van v.v. Rijen, dan kun je eerst 3 maal proef komen trainen. Meetrainen kan vanaf 4 jaar. Om mee te mogen trainen, kun je jezelf aanmelden via deze link . Vermeld daarin je naam, geboortedatum, e-mail adres en telefoonnummer. De betreffende coördinator zal dan contact met je opnemen. Na 3 maal trainen kun / moet je de beslissing nemen om lid te worden van de vereniging.

Voor de aanvraag van een minipupillen proeftraining graag gebruik maken van deze link.

Vrijwilliger
Als je jezelf inschrijft als vrijwilliger (niet voetballend lid) dan kan dat (op dit moment) via onderstaand online inschrijfformulier. In het opmerkingenveld kun je aangeven dat je je inschrijft als vrijwilliger. Momenteel werkt het formulier onder voorwaarde dat je v.v. Rijen machtigt om contributie te incasseren. Uiteraard wordt er geen contributie geheven.

VOG.

Een Verklaring Omtrent Gedrag maakt onderdeel uit van de inschrijvingsprocedure van een jeugdkaderlid. De VOG aanvragen kan kostenloos bij de vereniging worden aangevraagd met DIGID. 
 
Inschrijven
Inschrijven is alleen mogelijk via het online formulier hieronder (voor kinderen van leden: hiervoor moet je uitgelogd zijn!). Het formulier dient zo volledig mogelijk worden ingevuld en via de inschrijfknop rechtsonder aan ons te worden verstuurd. Na de inschrijving ontvang je een e-mail met het ingevulde inschrijfformulier.  Beide pagina’s dienen, volledig ingevuld naar de maandelijkse aanmeldavond te worden meegenomen: Deze aanmeldavond is ( zie agenda) elke eerste donderdag van de maand in het wedstrijdsecretariaat van v.v. Rijen van 19.30 tot 21.30 uur. Jeugdleden kunnen zich alleen aanmelden indien ze vergezeld zijn van een ouder / voogd. Een kennismakingsgesprek is namelijk onderdeel van de aanmelding. Zorg voor een kopie van een identiteitsbewijs en eventueel een pasfoto ( A t/m D jeugd en senioren ). Indien de aanmelding niet volledig is, kan het lidmaatschap van v.v. Rijen niet aangegaan worden.
 
Na acceptatie op de aanmeldavond wordt de inschrijving doorgegeven aan de ( jeugd ) coördinator van de categorie waartoe het nieuwe lid behoort. De coördinator bekijkt of het nieuwe lid in een team ingedeeld kan worden. Als een nieuw lid niet in een team ingedeeld kan worden blijft hij niet spelend lid totdat hij wel ingedeeld kan worden. Een niet spelend lid kan wel meetrainen en betaald de contributie van een niet spelend lid.
Indien men in een ( jeugd ) team wordt ingedeeld is het de verplichting om ook daadwerkelijk te komen trainen en wedstrijden te spelen. Voetbal is een teamsport dus men kan niet te pas en te onpas zich afmelden, dan breng je de rest van het team in de problemen.
 
Overschrijving
Wil je je aanmelden en ben je in de afgelopen 3 jaar lid is geweest van een andere voetbalvereniging dan moet je overschrijving aanvragen bij de KNVB. Overschrijvingen dienen aangevraagd te worden voor 15 juni. Aanvragen die later worden ingediend worden behandeld als dispensatieverzoek.
 
     Overschrijving van v.v. Rijen naar een andere vereniging 
Hiervoor dien je een verzoek per e-mail sturen naar info@vvrijen.nl. De secretaris zal dan controleren of v.v. Rijen zijn medewerking wil verlenen aan de overschrijving. In dat geval zal de secretaris het overschrijvingsformulier (gedeeltelijk) invullen en dit formulier, aangevuld met een mutatiekaart en de ledenpas (indien aanwezig), opsturen naar de aanvrager. Je dient dan de nieuwe vereniging een deel van het formulier in laten vullen en de overige vragen zelf in te vullen. Vervolgens dien je het overschrijvingsformulier, de mutatiekaart en de ledenpas toe te sturen aan het KNVB districtskantoor van de nieuwe vereniging.
 
     Overschrijving van een andere vereniging naar v.v. Rijen
Hiervoor dien je een overschrijvingsformulier op te vragen bij de vereniging waar je voor het laatst gespeeld hebt. Een functionaris van deze vereniging moet een deel van het overschrijvingsformulier invullen en de mutatiekaart en de ledenpas meegeven. Zelf vul je zo veel vragen en gegevens in en laat een deel van het overschrijvingsformulier invullen door een functionaris van v.v. Rijen (secretaris of wedstrijdsecretaris). Vervolgens dien je het overschrijvingsformulier, de mutatiekaart en de ledenpas toesturen aan:

KNVB district Zuid 1
Postbus 20
5600 AA Eindhoven

Daarnaast moet hij/zij zich uiteraard ook inschrijven bij v.v. Rijen zoals hierboven is beschreven.
 
AFMELDING
Het beeindigen van een lidmaatschap van v.v. Rijen kan uitsluitend schriftelijk. Dit kan per brief, te sturen naar v.v. Rijen, Postbus 20, 5120 AA Rijen, t.a.v. de ledenadministratie' of per e-mail naar ledenadministratie@vvrijen.nl. Je zal dan afgemeld worden bij de KNVB en de incasso zal worden stopgezet.
LET OP: Mondelinge afmeldingen worden niet in behandeling genomen. Aan mondelinge afmeldingen kunnen dus ook geen recht worden ontleend.
Afmeldingen dienen evenals overschrijvingen voor 1 juni binnen te zijn, zodat hier rekening mee kan worden gehouden bij het maken van teamindelingen voor het volgende seizoen.

Meer informatie
Voor meer informatie over het lidmaatschap van v.v. Rijen kunt u contact opnemen met de ledenadministratie. Voor overige vragen kunt u zich wenden tot info@vvrijen.nl of kijk op de contactpagina.
Lid worden
 
*
*
*
*
*
*

Adresgegevens

*
*
*
*
*

Bankgegevens

*
*
*

Ben je al KNVB lid? vul dan onderstaande gegevens in.

Heeft u interesse om de club te steunen met vrijwilligerswerk?
Vink hieronder uw keuze aan.

Medische of psychische aandachtspunten
Heeft u of uw zoon/dochter medische en/of psychische aandachtspunten (denk aan astma, allergieën, ADHD, autisme, enz.) waarvan u vindt dat deze bekend moeten zijn bij de vereniging? Vul dat hierboven in het opmerkingen-veld in en meld dit dan bij de groepscoördinator. Hij kan deze punten en eventuele actie op vertrouwelijke wijze met u bespreken.

Indien minderjarig: Vul de naam & e-mailadres van een ouder/voogd in

Terug naar boven