• Inschrijven

  "Let op: v.v. Rijen hanteert een wachtlijstprocedure voor nieuwe leden.

  Zie informatie onder nieuwsberichten" 

  Dank je voor je belangstelling om lid te worden van v.v. Rijen.

  Ja! Ik meld me aan als lid van v.v. Rijen.

  Kies onder de tab ledeninfo voor "Inschrijven" en download het aanmeldformulier naar je pc. Verlaat de website en open het gedownloade formulier, vul het in en mail dit "volledig" ingevuld (excl. handtekening) naar: ledenadministratie@vvrijen.nl. Breng bij het bezoeken van de aanmeldavond een geprinte versie mee om het na controle te ondertekenen.

  Voordat je echter lid kunt worden, willen wij je attenderen op een x-aantal afspraken/spelregels en wel; 

  Algemeen:

  1. Een kennismakingsgesprek is altijd onderdeel van de aanmelding.

  2. Deze aanmeldavond is normaliter (check ook altijd "Kalender" op deze site) elke eerste donderdag van de maand in het wedstrijdsecretariaat van v.v. Rijen van  19.30 tot 21.30 uur. 

  3. Jeugdledenjonger dan 18 jaar, kunnen zich uitsluitend aanmelden onder begeleiding van ouder/voogd en/of zich laten aanmelden door ouder of voogd.

  4. Jeugdleden, jonger dan 13 jaar, zijn van harte welkom op de aanmeldavond maar is niet verplicht. Aanmelden kan prima door één van de ouders/verzorgers geregeld worden.

  5. Nieuwe leden die de leeftijd van 16 jaar al hebben bereikt, dienen in het bezit te zijn van een spelregelbewijs. Zie ledeninfo/spelregelbewijs. Het is dan van belang direct het spelregelbewijs te behalen.

  6. Heeft u of uw zoon/dochter  medische en/of psychische aandachtspunten (denk aan astma, allergieën, ADHD, autisme, enz.) waarvan u vindt dat deze bekend moeten zijn bij de vereniging? Dan kunt u dat bespreken zodat wij in de gelegenheid zijn om eventuele actie(s) op vertrouwelijke wijze met u te bespreken.

  7. Na acceptatie op de aanmeldavond wordt de inschrijving doorgegeven aan de (jeugd) coördinator van de categorie waartoe het nieuwe lid behoort. De coördinator bekijkt of het nieuwe lid in een team ingedeeld kan worden. Als een nieuw lid niet in een team ingedeeld kan worden blijft hij niet spelend lid totdat hij wel ingedeeld kan worden. Een niet spelend lid kan wel meetrainen en betaalt de contributie van een niet spelend lid.

  8. Verplichtingen:
  a. Als je in een (jeugd) team wordt ingedeeld, is het de verplichting om ook daadwerkelijk te komen trainen en wedstrijden te spelen.            Voetbal is een teamsport dus dan kun je je niet te pas en te onpas afmelden; dan breng je de rest van het team in de problemen. 
  b.  Een speler dient voor aanvang van het nieuwe seizoen van het kalenderjaar waarin hij de leeftijd van 17 jaar bereikt in het bezit te zijn van een spelregelbewijs. Gedetailleerde informatie? Check: website/ledeninfo/spelregelbewijs.

  9. Reglementen: Elk (toekomstig) lid (of ouder/voogd, betrokkene etc.) dient op de hoogte te zijn van het Huishoudelijk Reglement (incl. toestemmingsverklaring) – Het Privacy Beleid en het Fair Play beleid hiermee akkoord te zijn en gestelde regels op te volgen.
  Bent u niet akkoord met één van genoemde reglementen dan kan v.v. Rijen het lidmaatschap niet aangaan. Met het invullen van het aanmeldformulier verklaart u akkoord te zijn met deze reglementen/documenten.

  10. Lidmaatschap:
  a. Het aangaan van een lidmaatschap bij v.v. Rijen geldt voor minimaal één jaar
  b. Er is dus altijd contributie verschuldigd voor een heel voetbalseizoen.
  c. Een voetballend lid is pas speelgerechtigd nadat contributie is voldaan en er geen andere vorderingen openstaan.
  d. Is de aanmelding niet volledig dan kan v.v. Rijen het lidmaatschap niet aangaan.

  11.  Contributie: Deze kan bij v.v. Rijen uitsluitend per automatische incasso worden voldaan.
  Bankrekening/IBAN nr. v.v. Rijen is: ING IBAN: NL16INGB0000985446 
  Deze kunnen jaarlijks (juli), per half jaar (juli & januari) of per kwartaal (juli, oktober, januari en april) worden geïncasseerd. 

  12.  Vrijwilligerstaken:
  Alle voetballende leden en/of hun ouders/voogden/ verzorgers zijn – samen met vele anderen – ook vrijwilliger. We doen het samen! “Wij” zijn v.v. Rijen is het motto. Nadat je aanmelding definitief is, kun je via de Voetbal.NL – app je vrijwilligerstaken invoeren. Het niet uitvoeren van vrijwilligerstaken kan financiële gevolgen met zich meebrengen.

  13.  Voetbal.NL – app: Nadat je aanmelding definitief is, kun je de Voetbal.NL – app (gratis) downloaden. Op deze wijze krijg je relevante informatie over je eigen team(s), voorkeurstaken, trainingen, evenementen, vergaderingen en bijeenkomsten. Ook binnen je team kun je zaken als aanwezigheid en auto indeling met elkaar delen.

  Ja! Ik meld me aan als lid van v.v. Rijen. 

  Kies onder de tab ledeninfo voor "Inschrijven" en download het aanmeldformulier naar bijv. je bureaublad. Verlaat de website en open het gedownloade formulier, vul het in en mail dit "volledig" ingevuld (excl. handtekening) naar: ledenadministratie@vvrijen.nl. Breng bij het bezoeken van de aanmeldavond een geprinte versie mee om het na controle te ondertekenen.

                                                                Download hier het inschrijfformulier!

  "Let op: v.v. Rijen hanteert een wachtlijstprocedure voor nieuwe leden.

  Zie informatie onder nieuwsberichten"