• Inschrijven

  Aanmelden tijdens de corona problematiek

  Normaliter is een kennismakingsgesprek tijdens een aanmeldavond altijd onderdeel van aanmelding als nieuw voetballend lid of als vrijwilliger/ster van v.v. Rijen.

  Het zijn bizarre, onwerkelijke tijden met “sociale onthouding” als belangrijke overheidsmaatregel. Dat het annuleren van afspraken wel degelijk helpt om het virus niet verder te verspreiden, is voor v.v. Rijen voldoende beweegreden om alle nieuwe aanmeldavonden per direct op te schorten. De komende periode gebruiken we om verder na te denken over de beste oplossing om gezamenlijk onderlinge afspraken alsnog tot een goed einde te brengen.
  Voorlopig (en tot nader order) volstaat dus een digitale aanmelding via deze website.

  Lidmaatschap versus overeenkomst

  De juridische relatie tussen vereniging en lid is het lidmaatschap. De betaling van de contributie voor het lidmaatschap is statutair vastgelegd. Wordt je lid van de vereniging dan ga je akkoord met de statuten en ben je de contributie verschuldigd. Ongeacht of de vereniging haar doelstellingen en activiteiten waar heeft kunnen maken. Bij een lidmaatschap is geen sprake van wederkerigheid van rechten en plichten zoals dat bij een overeenkomst het geval is. Het niet kunnen doorgaan van trainingen of activiteiten staat dus los van de contributie en leden blijven deze verschuldigd.

  Wij hopen je op zeer korte termijn fysiek te mogen begroeten bij v.v. Rijen

  De gezondheid en veiligheid van iedereen staat voorop! 

  Dank je voor je belangstelling om lid te worden van v.v. Rijen.

  Ja! Ik meld me aan als lid van v.v. Rijen.

  Kies onder de tab ledeninfo voor "Inschrijven" en download het aanmeldformulier naar je pc. Verlaat de website en open het gedownloade formulier, vul het in en mail dit "volledig" ingevuld (excl. handtekening) + een kopie ID naar :  ledenadministratie@vvrijen.nl. Breng bij het bezoeken van de aanmeldavond een geprinte versie mee om het na controle te ondertekenen.Teve

  Voordat je echter lid kunt worden, willen wij je attenderen op een x-aantal afspraken/spelregels en wel; 

  Algemeen:

  1. Een kennismakingsgesprek is altijd onderdeel van de aanmelding.

  2. Deze aanmeldavond is normaliter (check ook altijd "Kalender" op deze site) elke eerste donderdag van de maand in het wedstrijdsecretariaat van v.v. Rijen van  19.30 tot 21.30 uur. 

  3. Jeugdledenjonger dan 18 jaar, kunnen zich uitsluitend aanmelden onder begeleiding van ouder/voogd en/of zich laten aanmelden door ouder of voogd.

  4. Jeugdleden, jonger dan 13 jaar, zijn van harte welkom op de aanmeldavond maar is niet verplicht. Aanmelden kan prima door één van de ouders/verzorgers geregeld worden.

  5. Nieuwe leden die de leeftijd van 16 jaar al hebben bereikt, dienen in het bezit te zijn van een spelregelbewijs. Zie ledeninfo/spelregelbewijs. Het is dan van belang direct het spelregelbewijs te behalen.

  6. Heeft u of uw zoon/dochter  medische en/of psychische aandachtspunten (denk aan astma, allergieën, ADHD, autisme, enz.) waarvan u vindt dat deze bekend moeten zijn bij de vereniging? Dan kunt u dat bespreken zodat wij in de gelegenheid zijn om eventuele actie(s) op vertrouwelijke wijze met u te bespreken.

  7. Na acceptatie op de aanmeldavond wordt de inschrijving doorgegeven aan de (jeugd) coördinator van de categorie waartoe het nieuwe lid behoort. De coördinator bekijkt of het nieuwe lid in een team ingedeeld kan worden. Als een nieuw lid niet in een team ingedeeld kan worden blijft hij niet spelend lid totdat hij wel ingedeeld kan worden. Een niet spelend lid kan wel meetrainen en betaalt de contributie van een niet spelend lid.

  8. Verplichtingen:
  a. Als je in een (jeugd) team wordt ingedeeld, is het de verplichting om ook daadwerkelijk te komen trainen en wedstrijden te spelen.            Voetbal is een teamsport dus dan kun je je niet te pas en te onpas afmelden; dan breng je de rest van het team in de problemen. 
  b.  Een speler dient voor aanvang van het nieuwe seizoen van het kalenderjaar waarin hij de leeftijd van 17 jaar bereikt in het bezit te zijn van een spelregelbewijs. Gedetailleerde informatie? Check: website/ledeninfo/spelregelbewijs.

  9. Reglementen: Elk (toekomstig) lid (of ouder/voogd, betrokkene etc.) dient op de hoogte te zijn van het Huishoudelijk Reglement (incl. toestemmingsverklaring) – Het Privacy Beleid en het Fair Play beleid hiermee akkoord te zijn en gestelde regels op te volgen.
  Bent u niet akkoord met één van genoemde reglementen dan kan v.v. Rijen het lidmaatschap niet aangaan. Met het invullen van het aanmeldformulier verklaart u akkoord te zijn met deze reglementen/documenten.

  10. Lidmaatschap:
  a. Het aangaan van een lidmaatschap bij v.v. Rijen geldt voor minimaal één jaar
  b. Er is dus altijd contributie verschuldigd voor een heel voetbalseizoen.
  c. Een voetballend lid is pas speelgerechtigd nadat contributie is voldaan en er geen andere vorderingen openstaan.
  d. Is de aanmelding niet volledig dan kan v.v. Rijen het lidmaatschap niet aangaan.

  11.  Contributie: Deze kan bij v.v. Rijen uitsluitend per automatische incasso worden voldaan.
  Bankrekening/IBAN nr. v.v. Rijen is: ING IBAN: NL16INGB0000985446 
  Deze kunnen jaarlijks (juli), per half jaar (juli & januari) of per kwartaal (juli, oktober, januari en april) worden geïncasseerd. 

  12.  Vrijwilligerstaken:
  Alle voetballende leden en/of hun ouders/voogden/ verzorgers zijn – samen met vele anderen – ook vrijwilliger. We doen het samen! “Wij” zijn v.v. Rijen is het motto. Nadat je aanmelding definitief is, kun je via de Voetbal.NL – app je vrijwilligerstaken invoeren. Het niet uitvoeren van vrijwilligerstaken kan financiële gevolgen met zich meebrengen.

  13.  Voetbal.NL – app: Nadat je aanmelding definitief is, kun je de Voetbal.NL – app (gratis) downloaden. Op deze wijze krijg je relevante informatie over je eigen team(s), voorkeurstaken, trainingen, evenementen, vergaderingen en bijeenkomsten. Ook binnen je team kun je zaken als aanwezigheid en auto indeling met elkaar delen.

  Ja! Ik meld me aan als lid van v.v. Rijen. 

  Kies onder de tab ledeninfo voor "Inschrijven" en download het aanmeldformulier naar bijv. je bureaublad. Verlaat de website en open het gedownloade formulier, vul het in en mail dit "volledig" ingevuld (excl. handtekening)  + een kopie ID naar : ledenadministratie@vvrijen.nl. Breng bij het bezoeken van de aanmeldavond een geprinte versie mee om het na controle te ondertekenen.

                                                                Download hier het inschrijfformulier!