• Beste trainers, leiders en ouders,

  Door corona zijn we tot op heden niet in de gelegenheid geweest om ons nieuwe beleidsplan in grote groepen aan belanghebbenden in de vereniging te presenteren.

  Aangezien we dichter bij het nieuwe seizoen komen, lees; al in de voorbereiding op het nieuwe seizoen, zijn Jan de Hoon en Patrick Dhaeze begonnen om in kleinere groepjes het opgetekende beleid uit te dragen.

  We doen dit gefaseerd met de direct belanghebbenden. Hiermee voorkomen we niet dat er bij minder direct betrokkenen een tijdelijke kennisachterstand ontstaat.

  Manier van communiceren:

  We delen onze presentaties niet per mail of op de website, niet omdat die geheim zijn maar omdat deze echt uitleg en achtergrondinformatie behoeven.

  Als betrokkenen zijn geïnformeerd zullen we de presentaties publiceren en vrij toegankelijk maken. We hebben inmiddels de (meeste) coördinatoren en de (meeste) selectietrainers van deze informatie voorzien.

  Stapsgewijs, nu nog in kleine groepen vanwege RIVM-richtlijnen, nodigen we betrokkenen uit om ons beleidsverhaal toe te lichten.

  Korte uitleg, wat gaat er veranderen:

  Als v.v. Rijen gaan we volledig aansluiten op de weg van de KNVB omtrent het “gelijke kansen principe” voor jeugdleden. In de onderbouw hebben we daar dit jaar al de eerste stappen gezet echter we gaan er nu “jeugdafdeling breed” mee aan de slag. Naast het gelijke kansen principe verandert de KNVB ook de toewijzing van teams betreffende de hoogte van de klasse-indeling, welke steeds meer voort gaat komen uit de index die een speler met zich meebrengt. Daarnaast willen we als v.v. Rijen meer leeftijdsgericht opleiden en verschillen in geboorte-effect minimaliseren. Kortom maximaal voetballen tegen echte leeftijdsgenoten.

  Tegen de achtergrond van spelen tegen leeftijdsgenoten gaan we in het seizoen 2021-2022 starten met een JO12 en een JO14.

  Zodoende zijn we in de onderbouw (JO07 t/m JO12) en middenbouw (JO13 t/m JO15) waar het leereffect nog het grootst is binnen elke leeftijdscategorie vertegenwoordigd.

  In de bovenbouw verandert er niets en blijven we werken met een JO17 en JO19 omdat deze leeftijdsgroepen meer tactisch getraind zullen/kunnen worden.

  Effect van deze belangrijke verandering:

  Het selecteren van de indelingen van komend seizoen zal dus op geboortejaar en op kwaliteit zijn.

  Dit betekent dat de kinderen mogelijk worden uitgenodigd voor selectietrainingen welke afwijken van hun huidige categorie.

  Geboortejaar een leeftijdsafdeling volgend seizoen:
  O.19: geboren in 2003 & 2004
  O.17: geboren in 2005 & 2006
  O.15: geboren 2007
  O.14: geboren 2008
  O.13: geboren 2009
  O.12: geboren 2010
  O.11: geboren 2011
  O.10: geboren 2012
  O.9: geboren 2013

  O.8: geboren 2014
  O.7: geboren 2015

  De selectietrainers gaan dus alvorens ze gaan selecteren een lijst met spelers op geboortejaar ontvangen waaruit ze kunnen selecteren voor volgend seizoen.

  De lagere teams worden wel op leeftijd ingedeeld echter lopen we nog hetzelfde aan als vorig jaar.

  Zowel JO12-1 als JO14-1 worden als prestatief deel van de leeftijdscategorie gezien.

  Tot zover deze update, alle leiders en trainers zullen over het nieuwe beleid en doelen worden bijgepraat binnen de mogelijkheden die de RIVM-richtlijnen bieden.