• Aanleg duurzame LED-verlichting bij v.v. Rijen van start.

  Energiekosten zijn vaak de hoogste kosten voor een sportvereniging. Deze kosten kunnen flink omlaag door gebruik te maken van een betrouwbare en duurzame LED-lichtoplossing die energiezuiniger is. De verlichting heeft geen "warming-up" nodig, springt direct vol aan en is inzetbaar naar de bezetting van de velden. Dit laatste vermindert de lichthinder voor de omgeving fors. Het systeem is flexibel in gebruik. Samen investeren in klimaat en kosten besparen; dat is de uitkomst van het eerdere overleg tussen gemeente en v.v. Rijen.

  Start werkzaamheden & routing:

  Op maandag 11 april wordt gestart met de aanleg van de nieuwe LED-veldverlichting.

  Het ligt in de bedoeling om volgende routing te hanteren:

  1. Hoofdveld 1  
  2. Veld 6          
  3. Veld 5
  4. Veld 3
  5. Veld 2
  6. Veld 4

  Afhankelijk van weersomstandigheden zullen de werkzaamheden maximaal 7 werkdagen in beslag nemen. Tijdens deze operatie kan elke avond gebruik worden gemaakt van de verlichting. We kunnen dus gewoon blijven trainen. In het ergste geval kan er per veld één dag uitval ontstaan. Doelstelling is dat op 22 april a.s. de verlichting op alle velden is vervangen.

  Uitrichten

  Tijdens het – zowel horizontaal als verticaal – uitrichten van de diverse armaturen zullen medewerkers van Oostendorp Nederland (leverancier) en van Newæ (realisatie) verzoeken om gedurende dit proces geen gebruik te maken van het veld waarop deze werkzaamheden plaatsvinden. Wij vertrouwen hierbij op de medewerking van alle leden. Bedankt vast daarvoor.

  Nog vragen of extra informatie nodig?

  Stuur dan een mail naar: secretaris@vvrijen.nl