•  Herstarten trainingen jeugd bij v.v. Rijen

   Beste jeugdleden, ouders en verzorgers,

  Vandaag (1 mei) hebben wij het plan om trainingen voor de jeugd te herstarten – ter goedkeuring – voorgelegd aan de gemeente. De maatregelen onderscheiden een drietal groepen waar de regelgeving anders voor is:

  1.    De groep t/m 12 jaar (onder 13):

  Mogen normaal trainen en fysiek contact hebben

  Deze groep betreft spelers t/m 12 jaar (in veel gevallen O13). De grenzen zijn hard gesteld door het RIVM. Spelers van 13 jaar moeten met de groep 13 jaar tot en met 18 jaar meedoen, ook al spelen ze normaal in een team met spelers van 12 jaar.

  2.    De groep van 13 t/m 18 jaar (onder 14 t/m onder 19 jaar) 

  1,5 meter afstand van elkaar en van de trainers houden en geen fysiek contact.

  Voor de leeftijdsgroep van 13 t/m 18 jaar worden er trainingen verzorgd waarbij de deelnemers gegarandeerd 1,5 meter afstand van elkaar en van de trainers houden.

  3.    De groep van 19 jaar of ouder

  Spelers van 19 jaar mogen niet meedoen. Ook niet als ze tijdens het begin van het seizoen nog 18 jaar waren. Voor deze spelers heeft de KNVB thuis trainingen ontwikkeld.

  Om jullie een idee te geven aan welke voorwaarden het plan moest voldoen, geven wij hieronder een opsomming ervan.

  • Alle trainingen staan onder leiding van trainer(s) van 18 jaar of ouder. 
  • De kantine en kleedkamers blijven gesloten. Kinderen en jongeren douchen thuis. 
  • Er wordt geen publiek (ouders of vriendjes en dergelijke) toegelaten langs de lijn. 
  • Deelnemers aan de training mogen geen tekenen van koorts, hoesten of verkoudheid vertonen. Als zij die wel hebben, geldt nog steeds: blijf thuis.
  • In de leeftijdscategorie 13 tot en met 18 jaar bieden uw trainers trainingen aan waarbij de deelnemers gegarandeerd 1,5 meter afstand van elkaar en van de trainer(s) houden. 
  • Uw vereniging zorgt voor gespreide begin- en eindtijden van trainingen, zodat ouders die kinderen komen brengen en ophalen niet gelijktijdig bij de sportaccommodatie zijn. 
  • Uw vereniging vraagt de ouders om de kinderen af te zetten op de parkeerplaats of fietsenstalling en laat ze niet toe tot het sportpark. 
  • Uw vereniging verzorgt alle benodigde communicatie richting leden, ouders en andere betrokkenen om uw plan goed te kunnen uitvoeren. 
  • Uw vereniging organiseert toezicht op bovenstaande regels. 
  • De sportlocatie is buiten bovenstaande activiteiten gesloten. 
  • De locaties voor de sportactiviteiten zijn de bestaande buitensportaccommodaties. Voor andere locaties in de openbare ruimte vragen wij u met de gemeente te overleggen.

  Onze coördinatoren, trainers en begeleiders hebben de afgelopen periode en met de meeste zorgvuldigheid invulling gegeven aan alle gestelde voorwaarden. Intussen hebben wij ook regelmatig overleg met hockeyclub Gilze Rijen om goede afspraken te maken over de aankomst- en vertrektijden van de sporters. Zodra de gemeente een besluit heeft genomen zullen wij jullie hierover verder informeren.

  Wij vertrouwen op jullie begrip en geduld.

  De gezondheid van iedereen voorop

  Met vriendelijke groet,

  Bestuur v.v. Rijen