• Beste leden van v.v. Rijen,

  Natuurlijk is het jullie niet ontgaan. v.v. Rijen heeft al vanaf oktober vorig jaar het zogenaamde slecht weer schema actief. Dat betekent dat veel leden niet aan trainen toekomen. Sterker nog; van de 21 geplande trainingsavonden zijn er veel teams die maar zo’n 9 à 10 keer hebben kunnen trainen. Hieraan ligt voornamelijk de ontzettend “natte” periode ten grondslag. Een vergelijkbare natte periode overigens die wij – en dat geldt ook voor de consul, terreinknechten en onderhoudsploeg – ons niet kunnen heugen. Het heeft al jaren niet meer zoveel geregend dan in de afgelopen tijd.

  Vanaf datzelfde moment (lees; oktober 2019) overigens waren wij – gezien de trainingsdrukte/intensiteit – genoodzaakt om ook een zogenaamde wachtlijstprocedure voor nieuwe leden in werking te stellen. Het aantal velden i.c.m. het totale aantal voetballende leden – we zijn maar eerlijk – schiet tekort. v.v. Rijen heeft daarnaast ook geen enkele uitbreidingsmogelijkheid. Ook dat is inmiddels onderzocht. De boodschap is dus dat de club het zal moeten doen met de huidige velden t.w. 3½ natuurgras- en 2 kunstgrasvelden.

  Uitgaande van deze situatie heeft het bestuur besloten om nadrukkelijk in overleg te gaan met de gemeente. Het is tenslotte een gemeentelijk sportpark waarbij de (hoofd)verantwoordelijkheid en het onderhoud van de velden een gemeentelijke aangelegenheid is. Vanaf 3 oktober 2019 is het bestuur dan ook in onderhandeling gegaan met diverse gemeentefunctionarissen en met wethouder sport & financiën de heer David Vermorken over de ontstane situatie(s) rondom “onze” velden. Jullie zullen het vast al wel gelezen hebben; de gemeente overweegt vervanging van zowel de hockey- (2020), als voetbalkunstgrasvelden (2021). Daar ligt een investering aan ten grondslag van zo’n 1,7 miljoen euro. Op 17 februari 2020 jl (heel recent dus nog) is dit een raadsvoorstel geweest binnen de gemeente. Zoals al verwacht bleek dit slechts een formaliteit; wij konden ons al niet voorstellen dat er ook maar één politieke partij zou zijn die “nee” durfde te zeggen tegen investeringen in de sport/ de voetbalsport in het bijzonder.

  Inmiddels is er natuurlijk ook veelvuldig overleg geweest met diverse specialisten over de kwaliteit van vooral de natuurgrasvelden. En ook deze zijn ronduit niet best te noemen. Tijdens een inspectie op 7 februari 2020, waarbij vertegenwoordigers van v.v. Rijen, de gemeente, StipTop tuinen en Middelkoop advies (specialisten natuurgras) zijn volgende feiten geconstateerd:

   Veld 1: Hoofdveld

  Gezien de ontzettend “natte” winter (niet eerder voorgekomen) is het hoofdveld in redelijke staat. Oppervlakteschades moeten sneller worden opgevuld. Over het algemeen: kwestie van correct onderhoud. Het “hobbelige” zal in het voorjaar/ als er weer gemaaid en gerold kan worden grotendeels verdwijnen. Voor v.v. Rijen is het belangrijk het hoofdveld zo veel mogelijk te ontzien. Eventueel: in de toekomst het veld “toppen”/schrapen.

  Veld 2:

  Is – in principe – afgekeurd. Te veel grote gaten/slechte afwatering/grote arbeidsintensiteit/kan nauwelijks herstellen. Om het tot het einde van het seizoen te kunnen blijven gebruiken zijn snelle reparaties noodzakelijk. Dat betekent +/- 5 m3 “goede” grond aanbrengen en slepen. Vraag weggelegd bij de gemeente om uiteindelijk ook hier een kunstgrasveld aan te leggen. Inventarisatie van regelmatige huidige onkosten onderhoud afwegen tegen investering nieuw kunstgrasveld. Deze vraag is voorgelegd aan wethouder sport David Vermorken en op 13 februari is hierover overleg geweest. Bericht/antwoord volgt nog. Adviseur van Middelkoop geeft aan: als natuurgrasveld blijft dan is het beste om vanaf half april volledig te vernieuwen; nieuwe ondergrond; opnieuw inzaaien vanaf 1 mei. Dan kan in augustus weer gebruikt worden. Dat betekent: 3 maanden niet gebruiken. Gezien de enorme gaten: vooral over de as en bij de doelen moet hier snel gerepareerd worden. De “vaste” goals dienen op korte termijn te worden verwijderd zodat gerepareerd kan worden. Na reparatie zullen de goals weer teruggeplaatst kunnen worden.

  Veld 3:

  Is bij de doelgebieden en op de as slecht belucht en enorm vast van structuur. Dit is een direct gevolg van de trainingsdrukte. Bij veel regen betekent het dan ook dat vooral in de doelgebieden het water niet weg kan! Onderhoud van het veld is goed. Sterk advies richting trainers: trainingen op het hele veld verzorgen en niet uitsluitend op “de 16”. Als het goed is, is dit nadrukkelijk met de trainers besproken. Geldt overigens ook voor veld 2. Veld 3 zal op de middenas extra onderhoud gaan krijgen: schudfrezen voor meer beluchting.

  Veld 4:

  Is een kwestie van frequenter onderhoud en zal ook worden uitgevoerd. Ook de gaten moeten snel worden opgevuld. Extra grond zal moeten worden aangevoerd/opgeslagen?? Hoe/wat volgt nog.

  Algemeen:

  Gezien de veranderde weersomstandigheden, het aantal leden c.q. de trainingsintensiviteit i.c.m. de onmogelijkheid tot uitbreiding lijkt het erop dat v.v. Rijen nog kritischer zal moeten kijken naar de trainingsschema’s; schema’s overigens die met de nodige zorgvuldigheid aan de vooravond (juni 2019) van elk seizoen worden gemaakt. Natuurlijk kon toen niet worden vermoed dat het “natte weertype” zo lang zou duren. Dat betekent dat voor de toekomst (waar geen betere weersomstandigheden gedurende de winterperiode worden verwacht) er nog intensiever gekeken zal moeten worden naar het slechtweer schema zodat elk voetballend lid ook – in verhouding – evenveel kan trainen. Voorlopig gaan wij ervan uit dat trainers & begeleiders wel de vastgelegde schema’s qua veldindeling en tijdsbestek blijven volgen; dit namelijk is een stuk gedeelde verantwoordelijkheid.

  Oplossingen?

  Nieuwe kunstgrasvelden

  Inmiddels heeft het college (17 februari 2020) ingestemd met het raadsvoorstel om 2 nieuwe kunstgrasvelden bij v.v. Rijen (tijdens de zomerperiode in 2021) aan te leggen. Het daarmee gepaard gaande krediet beloopt zo’n € 900.000,00.  Namens het bestuur was voorzitter Karlo van den Akker aanwezig bij deze raadsvergadering; er wordt door wethouder sport & financiën nog een extra kunstgrasveld onderzocht. Lees; wijzigen veld 2 naar kunstgras. Daarover houden wij jullie t.z.t. op de hoogte.

   v.v. Rijen en het lokaal sportakkoord

  Sporten en Bewegen: De ambitie Inclusief Sporten en Bewegen in het Nationaal Sportakkoord heeft als doel dat meer Nederlanders een leven lang plezier aan sporten en bewegen beleven in een inclusieve sport- en beweegomgeving. Dat wil zeggen dat we drempels willen weghalen voor de mensen die belemmeringen ervaren om te gaan sporten en bewegen. Belemmeringen door bijvoorbeeld leeftijd, geaardheid, beperking, culturele achtergrond of financiële situatie. Iedereen moet in staat zijn om te gaan sporten en bewegen. Ook v.v. Rijen omarmt deze ambities.

  Door deel te nemen in onderstaande activiteiten hoopt en verwacht het bestuur om – binnen de toekomstige samenwerkingen met onderstaande ambitie/eigenaars – oplossingen te kunnen vinden om bijv. ook structureel te kunnen gaan trainen bij andere verenigingen.

  v.v. Rijen gaat o.a. deelnemen in ondergenoemde activiteiten:

  A.    Opzetten van een digitaal sportplatform

  Een werkgroep gaat onderzoek doen naar het opzetten van een digitaal platform om de sport- en beweegmogelijkheden in Gilze en Rijen in kaart te brengen. Hieraan worden ook de (financiële) ondersteuningsmogelijkheden gekoppeld. Doel van het platform is dat men makkelijker de weg weet te vinden naar passend aanbod of dat een doorverwijzer (dit kan een zorgprofessional zijn, maar ook een buurvrouw of beweegmaatje) beter zicht heeft op alle beweegmogelijkheden in de gemeente.

  Ambitie eigenaar(s):

  • Optisport                                      
  • Gemeente Gilze en Rijen
  • Sport’sCool
  • v.v. Rijen
  • AV Spiridon
  • HC Gilze-Rijen

  Wat nodig? Wanneer het platform een geschikt middel blijkt, dan zijn er financiële middelen nodig om dit op te zetten (bijv. vanuit uitvoeringsbudget lokaal sportakkoord).

  Planning realisatie: Opzet in 2020 Realisatie en uitvoering 2021

  B.    Sportplatform Gilze en Rijen

  Jaarlijks gaat er voor alle sportverenigingen uit Gilze en Rijen een Sportplatform georganiseerd worden. Dit platform is bedoeld voor het delen van kennis en kunde en het maken van (waar mogelijk) concrete samenwerkingsafspraken (bijv. over inkoop of over looptrainingen vanuit atletiek voor voetballers/sters). De gemeente heeft aangegeven dit platform te willen organiseren onder voorwaarde dat de verenigingen ook komen.

  Ambitie eigenaar(s)

  • Gemeente Gilze en Rijen
  • AV Spiridon
  • HC Gilze-Rijen
  • v.v. Gilze
  • v.v. Rijen

  Wat nodig? Betrokkenheid en motivatie van sportverenigingen en linken met activiteit 1 (digitaal sportplatform).

  Planning realisatie: Eerste bijeenkomst medio 2020

  Het bestuur hoopt hiermee enige duidelijkheid te hebben gegeven over situaties rondom trainingen, slecht-weer schema’s en eventuele toekomstige wijzigingen. Hiermee willen wij ook benadrukken dat voorliggende problemen op korte termijn niet opgelost kunnen worden. Dat alles in het werk gesteld wordt om voor v.v. Rijen en haar leden een structurele, passende oplossing te bewerkstelligen.

  Voorlopig vertrouwen wij op begrip en medewerking en hopen van harte dat we op erg korte termijn goed weer gaan krijgen. Maar ja…..het blijft Nederland hè.

  Vriendelijke groet,

  Bestuur v.v. Rijen