• Beste voetballers, begeleiders, scheidsrechters en bezoekers,

  Nu de eerste wedstrijden voor het nieuwe seizoen alweer op de planning staan willen we jullie als bestuur wijzen op de zaken rondom COVID-19 waarmee we rekening moeten houden. Gezien de toename van het aantal besmettingen de afgelopen weken en de verwachting dat het coronavirus voorlopig nog niet verdwenen zal zijn, dienen we bij al onze activiteiten rekening te houden met de maatregelen. Onderstaand een korte weergave van de algemene RIVM-richtlijnen en daarnaast aanvullende maatregelen geldend voor v.v. Rijen. De vereniging benadrukt dat zij niet aansprakelijk is voor consequenties voortvloeiend vanuit handhaving als blijkt dat personen zich ondanks eerdere aanwijzingen toch niet conformeren aan de richtlijnen.

  De bekende basisregels nogmaals benoemd:

  Aanvullende zaken vanuit de vereniging:

  Binnen zowel kantine als kleedaccomodatie is een vaste routing aangebracht die ook nageleefd dient te worden. Op diverse locaties zal deze middels plattegronden verduidelijkt worden. Deuren en ramen blijven zoveel mogelijk open i.v.m. voldoende ventilatie.

  1.    Kantine:

  • De kantine is gehouden aan de algemene (horeca) richtlijnen vanuit de overheid;
  • Betalingen bij voorkeur met PIN!
  • Registratie van bezoeker (naam en telefoonnummer) is per 10 augustus verplicht; dat kun je doen door -ter plaatse - de QR-code bij “check-in” te scannen en de vragen te beantwoorden.
  • De bar is voorzien van spatschermen, respecteer deze ook t.a.v. de veiligheid van het barpersoneel;
  • In de kantine worden enkele zitjes geplaatst welke gebruikt mogen worden, er mag niet verplaatst/geschoven worden met de opstellingen van deze zitjes;
  • Op het terras en rond het veld zijn we ook gehouden aan de 1,5 meter afstand. Ook voor de statafels geldt dat deze op veilige afstand van elkaar geplaatst worden met krukken als zitplaatsen. Krukken en statafels mogen daarna dan niet meer verplaatst worden.

   2.    Kleedaccomodatie:

  • Binnen onze kleedaccomodatie mag er nog niet omgekleed worden. Dit houdt automatisch in dat douchen ook niet mogelijk is. Verzoek is dus om vooraf thuis om te kleden en achteraf thuis te douchen.
  • Bij uitzonderingen worden BEZOEKENDE teams separaat benaderd/geinformeerd!

   3.    Wedstrijden:

  • Wedstrijden worden normaal gespeeld. In het wedstrijdsecretariaat mag slechts één leider per team, uitsluitend voor de aanmelding, aanwezig zijn naast de vaste medewerkers van het secretariaat. Dit met een maximum van 6 personen in het secretariaat;
  • Tijdens de rust blijft iedereen op het veld, uitgezonderd voor toiletbezoek;
  • Dug-outs: in de dug-out is slechts plaats voor 3 personen, overige teamleden/staf dienen plaats te nemen naast de dug-out of achter de omheining;
  • Op het hoofdveld is de onderste rij van de tribune gereserveerd voor wisselspelers en staf van thuisclub en bezoekers;

   4.    Uitwedstrijden:

  • Check zelf vooraf (op de website van de tegenstanders) wat de restricties zijn van de te bezoeken club.
  • Ga – voor vertrek – thuis naar het toilet.
  • Neem je eigen bidon/fles mee en zorg voor voldoende extra drank.  
  • Een eerste inventarisatie leert dat bij de meeste tegenstanders geen gebruik kan worden gemaakt van kleedkamers en douches: dus ga omgekleed naar de uitwedstrijd en ga daarna thuis douchen.
  • Beperk het meegaan van ouders/verzorgers.
  • Volg altijd de aanwijzingen van de toezichthouders van de te bezoeken vereniging.