• Corona update/contributie seizoen 2020-2021

  14 jun 2020
 • Update corona - contributie seizoen 2020-2021 

  Update: 

  Wij begrijpen maar al te goed dat veel leden van v.v. Rijen een deel van het seizoen 2019/2020 niet hebben kunnen trainen en spelen. Wellicht hebben leden zelf ook minder inkomsten door de Covid-19 crisis. Maar vooral: “wij hopen dat iedereen in goede gezondheid verkeert”.  

  Wij zijn maar eerlijk: voorliggende coronavirus problematiek is ook voor het bestuur van v.v. Rijen nog steeds onbekend terrein. Er zijn moeilijke beslissingen genomen en wellicht volgen er meer. Omdat ook wij geen “vast” scenario hebben om de gevolgen van het coronavirus te verwerken, is het continu schakelen gebleken. Om die reden heeft het bestuur – op advies van de overheid – op 13 maart al besloten dat alle activiteiten dit seizoen zijn geannuleerd. Alle leuke activiteiten zoals “ouder-kind toernooi”, reguliere toernooien, kampeerweekend voor de jeugd, de Ad Maas Memorial etc. konden (naast het spelen van wedstrijden) allemaal niet doorgaan. 

  Het heeft het bestuur wel enorm geholpen dat veel initiatieven door de eigen organisatie zijn opgepakt; daarbij denken we vooral aan de (corona) toezichthouders/sters die continu moesten schakelen omdat het RIVM telkens nieuwe richtlijnen had. Ook de trainers en teambegeleiders hebben daarbij hun uiterste best gedaan. Het bestuur heeft dit enorm gewaardeerd vooral ook omdat deze leden dat geheel belangeloos hebben gedaan en zich dus ècht verbonden voelen met de club. Deze groepen trouwe leden zijn er direct voor verantwoordelijk dat er vanaf 6 mei jl. weer getraind kon worden en dat er – als eerste tegemoetkoming – doorgetraind kan worden t/m 9 juli a.s. (mits de teams aan de geldende coronavoorwaarden voldoen).  

  En ja, natuurlijk was het voor iedereen wennen. Al met al veel inspanningen waarbij we eigenlijk alleen maar bezig waren met het verzorgen van trainingen en het nakomen van afspraken bijvoorbeeld met de gemeente en met de “buren” zoals bijv. Hockeyclub Gilze-Rijen. Ook wij wisten (en weten) niet voor hoe lang en wat het allemaal gaat inhouden. Als bestuur ga je op zoek naar informatie, volgt dag voor dag het nieuws, krijgt zaken mee vanuit je werk. Je komt dan in een soort van overlevingsmodus, wat heeft prioriteit, wat gaan we doen, wat gaan we communiceren. Het contact met de leden valt dan, ongewild, stil.  

  Geen wedstrijden en trainingen, geen bar-inkomsten en later wellicht ook verlies van sponsors. Ook voor v.v. Rijen hakt het coronavirus er stevig in. Neem alleen al de kantine-inkomsten; nu de kantine op slot is, komt er geen cent meer binnen. De huur van de faciliteiten loopt intussen wel gewoon door. We hebben daarover al contact gehad met de gemeente en die komt daar sowieso op terug. Intussen zijn de afdrachten richting de KNVB opgeschort, is er ook een beroep gedaan op het noodfonds en zijn per begin april alle uitgaven gestaakt. Daar waar mogelijk zijn alle voorraden retour gegaan richting leveranciers (bier, frisdrank) Kortom: we hebben alles in het werk gesteld om de financiën beheersbaar te houden en vooralsnog hebben wij er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken. 

  Contributie seizoen 2020-2021: 

  De contributie die de leden betalen, is één van de meest belangrijke inkomstenbronnen. Het zal jullie daarom niet verbazen dat we niet kunnen overgaan tot (gedeeltelijke) teruggave van de contributie van het seizoen 2019-2020 en dat de incasso voor de contributie van het seizoen 2020-2021 in juli/augustus verstuurd zal worden. Het bestuur heeft inmiddels wel de beslissing genomen om als tweede compensatieregeling de gebruikelijke indexering op de contributiebedragen voor komend seizoen achterwege te laten. 

  Wij vertrouwen erop hiermee passende oplossingen geboden te hebben voor de trouwe leden. Voor zover wij nu kunnen inschatten, zijn genoemde compensaties ook voor de clubkas acceptabel.   

  Als in de toekomst mocht blijken dat er meer regelingen getroffen kunnen worden en/of als je ideeën/voorstellen hebt, neem dan gerust contact op met één van de bestuursleden.  

  “Samen komen we er wel en hou het gezond!”