Op naar een veiliger sportklimaat

v.v. Rijen wil haar leden graag een veilig sportklimaat aanbieden om daarmee zaken te voorkomen als:

- seksuele intimidatie of misbruik
- pesten, ook via sociale media
- mishandeling
- drugsgebruik


Hoe gaat Rijen nu om met veiligheid en sportiviteit.

Op dit moment kent v.v. Rijen een FairPlay beleid wat straks, wellicht in een gewijzigde vorm, een integraal onderdeel zal gaan worden van de ondergenoemde projecten onder het mom van voorkomen is beter dan genezen. Alle jeugdkaderleden die met de CDEF aan de slag gaan wordt gevraagd om een VOG.
 

Wat willen wij doen om een nog veiliger sportklimaat aan te bieden.

In het seizoen 2015-2016 wil het bestuur van v.v. Rijen haar leden, de ouders en het kader duidelijk beleid en operationele handvatten aanbieden om op een gepaste wijze om te kunnen gaan met de meeste situaties die voor kunnen komen op en rond de sportvelden.

De volgende projecten gaan worden gestart, gesteund door NOC/NSF en met medewerking van de KNVB, Bureau Halt, P&M Voetbalbegeleiding en de gemeente Gilze-Rijen.
 

PROJECT 1 ‘Naar een veiliger sportklimaat’.

Dit actieplan is opgezet om ons park en het milieu voor de leden en bezoekers veiliger te maken, gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag in en rondom sport aan te pakken. Dit is gestart in september. inventarisatie veiligheidsanalyse. Uitrol conform een reeds uitgezet stappenplan in het lopende seizoen.
Ondertussen  heeft er een schouw van het park plaatsgevonden, zijn er gespreksavonden geweest met verschillende doelgroepen en is er gesproken met verschillende partners.
17 februari vindt de presentatie van het resultaat plaats in het clubhuis van v.v. Rijen om 19.00 uur. Naderhand  nodigen we iedereen uit om onder het genot van een hapje en een drankje even na te praten over het resultaat en plan van aanpak voor de uitrol van oplossingen. 

PROJECT 2 'Positief Voetbalklimaat'

Er lopen onderhandelingen met de gemeente om dit mogelijk te maken. Onderdeel van het plan is een gestructureerde aanpak om trainers/leiders met regelmaat via workshops en clinics te instrueren en te begeleiden zodat zij in staat zijn afwijkend gedrag te herkennen en te corrigeren/begeleiden. Dit project wordt mogelijk gemaakt door de samenwerking van de gemeente en alle voetbalverenigingen in de gemeente.

Mocht u in de voorbereiding van deze projecten mee willen draaien meldt u dat dan bij een van de bestuursleden (organisatie) of via mail: FairPlay.


Vertrouwenspersoon

Wij begrijpen dat er soms op confidentiele wijze moet kunnen worden gecommuniceerd met een onafhankelijk neutraal persoon over een aantal zaken. Formeel hebben we nog geen vertrouwenspersoon aangesteld. Je mag er echter op rekenen dat confidentiele zaken ook als zodanig worden afgehandeld.

Voorlopig wordt deze taak gedragen door een bestuurlid. Deze zal op jou verzoek contact opnemen. Deze bestuurder kun je bereiken via de mail: ombudsman.
Terug naar boven