• Organisatie (voorlopig)

  Bij nieuwe ontwikkelingen wordt onderstaand schema nog aangepast! Om die reden onderstaand uitsluitend een overzicht van het hoofdbestuur en bijbehorende portefeuilles.
  T.z.t. volgen nog de diverse commissies en contactpersonen

  Omschrijving:

  Naam:

  E-mail:    

  Portefeuilles:

  1. Voorzitter

  Karlo van den Akker

  voorzitter@vvrijen.nl

  1.1. Klankbordcommissie 
  1.2. Sponsorcommissie
  1.3. Kantine coördinatie

  2. Algemene zaken

  Jan Andrik

  secretaris@vvrijen.nl

  2.1. Secretariaat
  2.2. Ledenadministratie
  2.3. Facilitaire commissie
     2.3.a. Consulzaken                
     2.3.b. Kleding
     2.3.c. Klusploeg
     2.3.d. Bouwzaken
  2.4. ICT & Techniek
     2.4.a. Sportlink
     2.4.b. Website      
     2.4.c. Techniek      

  3. Organisatie Rijen 2.0

  Patrick Dhaeze

  organisatie@vvrijen.nl

  3.1. Voetbalzaken algemeen           3.2. Voetbalhuis & coördinatie        3.3. Transitiemanagement             3.4. Scheidsrechterszaken
  3.5. Evenementen    
  3.6. Activiteiten

  4. Financiële zaken

  Joost Jansen

  penningmeester@vvrijen.nl

  4.1. Boekhouding    
  4.2. Kantine-inkoop/verkoop

         
         

  5. Verenigingszaken

  Hans Weijters

  vereniging@vvrijen.nl

  7.1. Wedstrijdsecretariaat
  7.2. Fair Play commissie
  7.3. Vrijwilligers commissie             7.4. Senioren & jeugd-                            commissie                             7.5. G-voetbal
  7.6. P.R.-commissie
    7.6.a. Clubblad
    7.6.b. Publicaties website
    7.6.c. Interne-externe communicatie