• Beste leden, trainers, teammanagers, ouders/verzorgers,

  v.v. Rijen wil het nieuwe seizoen 2024/2025 goed voorbereid van start gaan.

  Zoals jullie weten (?), heeft v.v. Rijen al vanaf december 2021 een aanvraag gedaan bij de gemeente voor:

  • Een extra kunstgrasveld;
  • Extra kleedkamers;
  • Permanent gebouw voor opslag.

  Helaas hebben we tot op dit moment nog geen antwoord mogen ontvangen, zelfs niet na het bezoek van een onafhankelijk onderzoeksbureau. En zelfs als er een positief bericht volgt, zijn er op korte termijn zeker geen veranderingen te verwachten. Dat betekent dus dat wij nog steeds met de bestaande faciliteiten rekening moeten houden.

  In voorbereiding op het seizoen 2024/2025 is er onlangs uitvoerig overleg geweest over volgende onderwerpen en genomen beslissingen:

  Trainingsschema:

  Velden 1 en 3 moeten zoveel mogelijk worden ontzien omdat dat wedstrijdvelden zijn. Volgende trainingsschema gaat volgend seizoen in:

  • Jeugd t/m JO/MO12                     : 2 x keer per week 1 uur trainen;
  • Jeugd t/m JO/MO15                     : 2 x keer per week 1,25 uur trainen;
  • Jeugd/senioren vanaf JO/MO17     : 2 x keer per week 1,5 uur trainen.

  Voordeel:

  • Er is dan geen sprake meer van een slechtweerschema en is zeker ook noodzakelijk op grond van de mogelijkheden qua velden.

  Balans:

  • Voor het seizoen 2024/2025 passen we evenwicht/balans toe tussen de trainingsavonden op maandag/woensdag en dinsdag/donderdag. Helaas is er vanwege beperkte trainingscapaciteit geen ruimte voor inspraak, ook waar dat indelingen van kleedkamers betreft.

  Teamindelingen:

  Belangrijk te weten: omdat vertrekkende leden niet de moeite nemen om het lidmaatschap op te zeggen, is besloten dat als contributies na een 1steaanmaning niet zijn voldaan, dat deze leden dan uitgeschreven worden. Dat geldt ook voor leden die – om welke reden dan ook – contributies niet voldoen. Alleen dan voorkomen we problemen met nieuwe indelingen. Het is bovendien noodzakelijk gebleken om voortaan max. 15 à 16 spelers in een team hebben.

  Oproep:

  BELANGRIJK:

  • Binnenkort ontvangen alle trainers een overzicht met de voorlopige teamindelingen gebaseerd op leeftijd;
  • Het overzicht dient uiterlijk 30 april door de trainers gecontroleerd en geretourneerd te worden.
  • De definitieve teamindelingen worden sowieso gedurende mei opgesteld voor het nieuwe seizoen en inspraak is dan ook niet meer mogelijk;
  • v.v. Rijen wil (omdat inschrijvingen bij de KNVB op tijd binnen moeten zijn) uiterlijk 30 april weten of voetballende leden volgend seizoen stoppen.
  • Dus: Alleen als je volgend jaar stopt dat voor 30 april 2024 doorgeven aan: ledenadministratie@vvrijen.nl  
  • Afmelden na 30 april a.s. voor het seizoen 2024/2025 is niet toegestaan en restitutie van contributie is dan ook niet mogelijk.

  Coördinatoren & medewerkers/sters wedstrijdsecretariaat:

  De posities van leeftijdscoördinatoren en van het wedstrijdsecretariaat zijn van groot belang en we zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers/sters. Vrijwilligers vormen het hart van onze vereniging en dragen bij aan het soepel verlopen van alle activiteiten, zowel op als naast het veld. Daarom roepen we iedereen op om zijn of haar steentje bij te dragen en zich beschikbaar te stellen voor deze cruciale taken. Mocht er onverhoopt geen animo zijn voor deze posities dan heeft directe gevolgen voor de organisatie en het functioneren van onze jeugdteams.  

  Interesse? Stuur een mail naar: vrijwilligers@vvrijen.nl

   “Laten we samen blijven werken”

   Met vriendelijke groet, Bestuur en jeugdbestuur v.v. Rijen

  PS Deze informatie is ook per mail verzonden naar alle bekende mailadressen. We hebben geconsteerd dat veel mailadressen en  mobiele telefonnummers niet correct zijn. Pas dit dus zelf aan in de Voetbal.NL-app anders kunnen wij je niet bereiken.