• Uitnodiging algemene ledenvergadering.

  Het bestuur van v.v. Rijen nodigt haar leden en/of vertegenwoordigers van leden uit voor het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering op:

  • Donderdag                         : 26 oktober a.s.
  • Aanvang                             : 21.15 uur
  • Inloop vanaf                      : 21.00 uur

  Tijdens de komende ALV passeren onderstaande agendapunten dan de revue:

  Agendapunten:

  • Opening door voorzitter;
  • Vaststellen notulen 3 november 2022;
  • Beknopt jaaroverzicht seizoen;

            1)    Faciliteiten

  1. Nieuw sluitplan;
  2. Warmtepompen;
  3. Meterkast kantine;
  4. Riolering;
  5. Status wasservice & tassenlockers;

            2)    Voetbalzaken

  1. Status jeugdbestuur;
  2. Terugblik afgelopen seizoen;
  3. Doorkijk nieuwe seizoen.

           3)    Vrijwilligerszaken

  1. Vacatures;
  2. Oproep commissieleden 100-jarig bestaan:1928;
  3. Participatiebeleid;
  4. Vertrek vrijwilligers.

          4)    Sponsoring

  1. Vertrek commissieleden;
  2. Nieuwe sponsorcommissie;
  3. SponsorKliks.

           5)    Communicatie

  1. Informatiebrochure voor nieuwe leden, ouders/verzorgers;
  2. Gedragsregels trainers, leiders & begeleiders;
  3. Handboek toekomstig nieuw bestuur.
  • Financieel jaarverslag;
  • Verslag en benoeming kascommissie;
  • Voordracht en verkiezing nieuw bestuurslid;

            1)    Groot facilitair onderhoud gebouwen & terreinen.

  • Activiteiten bestuursleden;

            1)    Operationele activiteiten;

            2)    Behoefte aan verjonging van het huidige bestuur.

  • Vooruitblik seizoen 2023-2024;

            1)    Contributieverhoging i.v.m. energiekosten;

            2)    Status aanvraag extra kunstgrasveld, kleedruimtes en opslagruimte.

  • Rondvraag
  • Sluiting

  Toegang en besluitvorming/conform statuten:

  a. Ieder lid heeft toegang tot de algemene vergadering;

  b. Leden die geschorst zijn, hebben geen toegang tot de algemene vergadering, tenzij zij bij de 

  Algemene vergadering beroep hebben ingesteld naar aanleiding van een opgelegde straf in welk geval zij bevoegd zijn alleen de behandeling van hun beroep bij te wonen.

  • Leden tot en met vijftien jaar hebben één stem;
  • Leden van zestien en zeventien jaar hebben twee stemmen;
  • Leden vanaf achttien jaar hebben drie stemmen.

   

  Met vriendelijke groet,

  Bestuur v.v. Rijen

  PS