Alcohol Beleid

ALCOHOLBELEID vv Rijen

v.v. Rijen wenst in haar beleid inzake alcoholgebruik een bijdrage te leveren aan ‘beheerst gebruik’ en volgt in de regelgeving het wettelijke kader. Met name ten aanzien van jongeren is het beleid erop gericht het alcoholgebruik zo mogelijk geheel te voorkomen. V.v Rijen heeft e.e.a. vastgelegd in het Bestuursreglement ‘Alcohol in sportkantines’ (zie hieronder), waarin v.v. Rijen de richtlijnen van NOC*NSF volgt.

De kern van het beleid bestaat uit de volgende hoofdregels:
 • Het meenemen van eigen alcoholische drank naar het v.v. Rijen-complex is niet toegestaan.
 • Bij vermoeden van dronkenschap wordt er aan de betreffende persoon geen alcohol meer geschonken.
 • Aan jeugdleden onder 18 jaar wordt geen alcohol geschonken.
 • In de kantine wordt op zaterdag voor 14.00 uur geen alcohol geschonken.
 • Leden (tot 25 jr) dienen zich te legitimeren indien het kantinepersoneel daarnaar vraagt
 • Tegen jeugdleden (< 18 jr.) die de verbodsregel overtreden en dus alcohol gebruiken, ongeacht op welke wijze zij deze hebben verkregen, wordt als volgt opgetreden:
 • de betreffende drank wordt afgenomen;
 • er wordt bij een eerste overtreding een gele kaart gegeven en de naam wordt bij de bar geregistreerd;
 • de teamleiding van de speler wordt geïnformeerd;
 • bij herhaling van de overtreding wordt elke volgende keer een rode kaart gegeven met als sanctie: drie weken geen gebruik mogen maken van consumpties/snacks in de kantine.
 • bij meerdere herhalingen van de overtreding wordt dit binnen het bestuur besproken en worden meer vergaande maatregelen vastgesteld.
 • Indien waar wordt genomen dat begeleiding / voogden / ouders minderjarigen voorzien van alcohol worden deze gewaarschuwd. Bij het negeren van de waarschuwing zal de tap sluiten totdat de betreffende ouders / minderjarigen het park hebben verlaten.
 •  
 • Van functionarissen (leiders, coaches) en andere volwassenen wordt verwacht elkaar aan te spreken op het ongewenst gebruik van alcohol, en met name:
 • ten aanzien van het doorgeven van drank aan jeugdigen;
 • bij bovenmatig gebruik als er nog aan het verkeer moet worden deelgenomen

Bij controle door een overheid:
 • Bij het in het bezit hebben van alcohol tijdens controle, krijgen personen tot 16 jaar een
 • boete van € 45,-- en personen van 16 en 17 jaar een boete van € 90,--.
 • De verenging kan een boete krijgen ter hoogte van € 1360,-- per overtreding.
 • Verenigingsboetes worden in rekening gebracht bij de overtreder.

Klik op deze link voor het volledige reglement
Terug naar boven