• Beste voetballers, begeleiders, scheidsrechters en bezoekers,

  Hieronder volgen de aanvullende maatregelen ook op advies

  van de gemeente:

  Het kabinet heeft afgelopen maandagavond, 28 september 2020, een aantal aanscherpingen van de landelijke coronamaatregelen aangekondigd. Deze gingen in op dinsdag 29 september om 18.00 uur. Vooralsnog gelden die maatregelen voor de duur van drie weken. De maatregelen zijn erop gericht het aantal sociale contactmomenten tussen mensen flink te beperken. Dat gaan we dus allemaal weer merken. Ook v.v. Rijen heeft zich als sportvereniging steeds goed gehouden aan de richtlijnen. Strengere maatregelen zijn nu nodig, omdat het virus zich toch snel verspreidt. Als iedereen zich opnieuw houdt aan de maatregelen, kunnen we samen corona onder controle krijgen. Het is ons eerder gelukt en we rekenen weer op u. Daarom zetten we in deze e-mail op een rij welke maatregelen voor v.v. Rijen geldt voor de komende drie weken.

  Basisregels:

  • Blijf bij klachten thuis en laat u testen;                 
  • Houd 1,5 meter afstand van anderen;
  • Was vaak uw handen;
  • Hoest en nies in uw elleboog; 
  • Vermijd drukte

  Sportkantine:

  De sportkantine van v.v. Rijen en bijbehorende terrassen zijn de komende 3 weken sowieso gesloten.

  Wedstrijden/trainingen:

  • Bij wedstrijden en trainingen zijn toeschouwers niet toegestaan.
  • Dit geldt ook voor ouders van jonge spelers. Dit betekent dat zij hun kinderen bij de ingang moeten afzetten en na de wedstrijd of training de kinderen bij de poort weer ophalen.
  • Kiss & Ride: brengen en halen voor wedstrijden of trainingen; dit uitsluitend op de openbare/grote parkeerplaats en niet bij de invalide parkeerplaatsen voor de poort. Het gedeelte voor de ingang bij de poort moet namelijk vrijblijven voor fietsers en invaliden.
  • Ouders mogen niet op het sportpark komen en/of blijven kijken bij een wedstrijd of training.
  • Uitzondering zijn de (alleen noodzakelijke) ouders van kinderen van een uitspelend team, die nodig zijn om het team naar de uitwedstrijd te vervoeren.
  • Er worden geen oefenwedstrijden gespeeld bij v.v. Rijen
  • Tijdens de rust blijft iedereen op het veld, uitgezonderd voor toiletbezoek;
  • Dug-outs: in de dug-out is slechts plaats voor 3 personen, overige teamleden/staf dienen plaats te nemen naast de dug-out of achter de omheining;
  • Op het hoofdveld is de onderste rij van de tribune gereserveerd voor wisselspelers en staf van thuisclub en bezoekers;

  Wedstrijdsecretariaat:

  • In het wedstrijdsecretariaat mag slechts één leider per team, uitsluitend voor de aanmelding, aanwezig zijn naast de vaste medewerkers van het secretariaat. Dit met een maximum van 6 personen in het secretariaat.

  Richtlijnen voor v.v. Rijen teams:

  • Bij trainingen & thuiswedstrijden:

  Kleedkamers & douches:

  • Zowel kleedkamers als douches zijn dicht/niet toegankelijk
  • Dus vooraf thuis omkleden en na de training thuis douchen.
  • Toiletten en technische ruimte/ verstrekken van materialen zijn wel toegankelijk.
  • De hal van het kleedkamergebouw kan – waar nodig – dienen als opslagruimte voor droge (trainings-)kleding  
  •  Bij thuiswedstrijden vanaf zaterdag 15.00 uur en op zondagen:

  Kleedkamers & douches:

  • Thuisspelende v.v. Rijen teams kunnen op zaterdagen vanaf 15.00 uur en zondagen wel omkleden en douchen.
  • Inachtneming van de 1,5 meter afstand is daarbij verplicht.
  • Toiletten en technische ruimte/ verstrekken van materialen zijn toegankelijk.

  Richtlijnen voor bezoekende teams:

  Bezoekers:

  • Bij v.v. Rijen krijgen maximaal 8 personen toegang tot het sportpark. Trainer + staf (3 personen) en chauffeurs/ begeleiding (5 personen)
  • Er is een vaste routing aangebracht die ook nageleefd dient te worden
  • Volg altijd de aanwijzingen van de toezichthouders

  Kleedkamers & douches:

  • Zowel kleedkamers als douches zijn dicht/niet toegankelijk
  • Dus vooraf thuis omkleden en na de wedstrijd thuis douchen.
  • Bij uitzonderingen worden bezoekende teams vooraf separaat benaderd/geïnformeerd!

  Richtlijnen voor scheidsrechters:

  Kleedkamers & douches:

  1. KNVB-scheidsrechters:
  • v.v. Rijen heeft een scheidsrechter lokaal inclusief douche ter beschikking.
  1. Verenigingsscheidsrechters:
  • Verenigingsscheidsrechters kunnen omkleden en douchen in kleedkamer 1.

  Uitwedstrijden:

  •  Check zelf vooraf (op de website van de tegenstanders) wat de restricties zijn van de te bezoeken club.
  • Reizen naar uitwedstrijden: draag een mondkapje
  • Ga – voor vertrek – thuis naar het toilet.
  • Neem je eigen bidon/fles mee en zorg voor voldoende extra drank.  
  • Een eerste inventarisatie leert dat bij de meeste tegenstanders geen gebruik kan worden gemaakt van kleedkamers en douches: dus ga omgekleed naar de uitwedstrijd en ga daarna thuis douchen.
  • Volg altijd de aanwijzingen van de toezichthouders van de te bezoeken vereniging.

  Tot slot:

  Deze informatie is opgesteld op basis van de persconferentie van 28 september 2020. De maatregelen worden op dit moment verwerkt in een nieuwe noodverordening. Het is mogelijk dat de maatregelen op detailniveau nog wijzigen of verder worden verfijnd. De nieuwe noodverordening wordt gepubliceerd op de site van de veiligheidsregio https://www.vrmwb.nl/Nieuws/2020/02/27/Informatie-over-corona.

  Informatiesites:

   Op de site van de Rijksoverheid vindt u een nadere uitwerking van de maatregelen https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport Op de site van het NOC-NSF vindt u de laatste versie van het algemene sportprotocol https://nocnsf.nl/sportprotocol. Voor meer informatie over de maatregelen verwijzen wij u tevens naar het voor uw sport geldende coronaprotocol. U kunt dit protocol opzoeken op de website https://www.mijncoronaprotocol.nl/.

  Aansprakelijkheid:

  Het bestuur wil met klem benadrukken dat bij herhaaldelijk niet naleven van de richtlijnen eventuele consequenties als gevolg van handhaving voor de sportparkbezoeker zelf zijn. v.v. Rijen zal bezoekers bij (herhaaldelijk) niet naleven van de regels hierop aanspreken maar de uiteindelijke aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid ligt bij iedere persoon zelf.

   SAMEN KRIJGEN WE CORONA ONDER CONTROLE